Životné poistenie Skoré uzdravenie

Toto poistenie vám zabezpečí financie na nadštandardné služby v zdravotníckych zariadeniach, na liečenie alebo na pokrytie ostatných nákladov, ktoré potrebujete na skoré uzdravenie.
Po podstúpení zákroku vám vyplatia vopred dohodnutú čiastku. Tú môžete použiť na rehabilitáciu, pobyt v nemocnici, uzdravovanie alebo prekryť výpadok financií.

Možnosti pripoistenia

  • smrť následkom úrazu
  • trvalé následky úrazu
  • čas nevyhnutného liečenia úrazu
  • denná dávka v prípade práceneschopnosti
  • denné odškodné za pobyt v nemocnici
  • invalidita s výplatou poistnej sumy alebo dôchodku
  • pripoistenie vážnych chorôb
  • oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity

Vyberáme z banky.sk