Životné poistenie La Vita

Pri životnom poistení La Vita máte na výber buď investičný variant (časť sumy ide do investícií a druhá časť na poistenie) alebo rizikový variant (bez investičnej zložky).

O poistení

  • zľava až 25 % z poistného za rizikové poistenie
  • zvýšenie poistnej sumy o 10 % až 30 % na vybrané riziká ZADARMO
  • bonusové plnenie zadarmo (poistenie paušálnych súm napríklad v prípade straty zuba, poistenie zlomenín pre deti do 18 rokov)
  • lekár a právnik vám poradia telefonicky len za 1 € ročne
  • nové poistenie závažných ochorení s viacnásobným plnením a nové výhodné poistenie úveru
  • úrazové poistenie s plnením SVET

Vyberáme z banky.sk