Zisk VšZP bol za minulý rok takmer 7,3 mil. eur

V roku 2018 bol výsledkom hospodárenia zisk vo výške takmer 90 mil. eur.


Zisk Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) bol za minulý rok takmer 7,3 mil. eur. V porovnaní s predpokladaným výsledkom hospodárenia stanovenom v obchodno-finančnom pláne VšZP na rok 2019 bol priaznivejší o takmer 6,9 mil. eur. Vyplýva to zo Správy o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR za rok 2019, ktorý v stredu vláda vzala na vedomie. Pri porovnaní výsledkov hospodárenia VšZP s predchádzajúcim rokom sa podľa správy prejavil vplyv legislatívnych zmien a zmluvných podmienok s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Výsledkom hospodárenia v roku 2018 bol zisk vo výške takmer 90 mil. eur.

Vlastné imanie VšZP ku koncu minulého roka bolo vyše 68 mil. eur. Po celý rok 2019 bolo nad legislatívne stanovenou minimálnou hranicou 16,6 mil. eur. V roku 2019 boli výnosy bez technických rezerv a opravných položiek VšZP zúčtované celkom vo výške takmer 3,6 mld. eur. V porovnaní s obchodno-finančným plánom na rok 2019 išlo plnenie na vyše 102 %. Z toho výnosy z predpísaného poistného boli viac ako 3,5 mld. eur. V porovnaní s rokom 2018 boli výnosy z predpísaného poistného vyššie o takmer 5,7 %, čo bolo o vyše 190 mil. eur. viac.

Náklady bez technických rezerv a opravných položiek VšZP v roku 2019 boli vyše 3,5 mld. eur. V porovnaní s obchodno-finančným plánom na rok 2019 to bolo plnenie na takmer 100,8 %. Náklady hlavnej činnosti boli viac ako 3,4 mld. eur a náklady prevádzkovej činnosti boli vyše 106 mil. eur.

Štátna poisťovňa v Pláne činnosti na rok 2020 identifikovala negatívne riziká majúce dopad na výsledok jej hospodárenia za rok 2020 v celkovej výške 180,1 mil. eur. V nadväznosti na to prezentovala návrh opatrení, ktoré majú tieto riziká eliminovať.
 

Vyberáme z poistovne.sk

436744768_6606007092041_4682621123979878352_n

Poistenie pre dobrovoľných hasičov

Na Slovensku je približne 80 000 dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone svojej činnosti. Od mája taktéto poistenie už existuje.
24.05.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie pre dobrovoľných hasičov
business-women-working

V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vysvetlíme vám význam oprávnenej osoby a odpovieme na praktické otázky, ako ju môžete určiť, zmeniť, či zrušiť. Poradíme, čo treba robiť v prípade rozvodu a aké obmedzenia sú pri maloletých oprávnených osobách.
22.05.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.
redakcia-nehoda1

Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Za škody spôsobené opitými vodičmi vyplatila Allianz za minulý rok takmer 607-tisíc eur. Vodička pod vplyvom drog spôsobila škodu za 238-tisíc eur. Účet musí zaplatiť. Allianz sa opäť zapojila do edukatívnej kampane, v ktorej návštevníkom barov a krčiem rozdávajú fiktívne účty s reálnymi nákladmi za nehodu pod vplyvom alkoholu.
21.05.2024
Čítať viac o Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Vyberáme z banky.sk