Zelená karta - zoznam štátov


Medzinárodná automobilová poisťovacia karta (tzv. zelená karta), ktorá slúži ako doklad o platnosti PZP od 1.7.2020 zmenila svoju farbu. Zelené karty nahradili biele.

Biela (predtým zelená) karta slúži ako potvrdenie o uzavretom PZP zodpovednosti vozidla v zahraničí. Nezabudnite si ju preto vziať so sebou, ak cestujete autom do zahraničia. Bielu (predtým zelenú) kartu posiela poisťovňa poštou domov na vašu adresu zvyčajne do 1 mesiaca od uzavretia PZP.

Biela (predtým zelená) karta má medzinárodný formát a ako hovorí názov, je vystavená na bielom (predtým zelenom) papieri. Pri cestnej kontrole na území SR aj v zahraničí sa preukazujete bielou kartou. Podľa najnovších dohôd platných na celom území Európskej únie, je každé vozidlo s evidenčným číslom (ŠPZ) povinné mať uzatvorené poistenie.

Pokiaľ cestujete autom do krajiny, ktorá nie je v systéme "zelenej karty" musíte na hranici uzavrieť hraničné poistenie.

Zoznam členských štátov zelenej karty

Kód krajiny Členské štáty Systému zelenej karty
A Rakúsko
AL Albánsko
AND Andora
B Belgicko
BG Bulharsko
BH Bosna a Hercegovina
BY Bielorusko
CH Švajčiarsko
CY Cyprus
CZ Česká Republika
D Nemecko
DK Dánsko
E Španielsko
EST Estónsko
F Francúzsko
FIN Fínsko
FL Lichtenštajnsko
GB Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
GR Grécko
H Maďarsko
HR Chorvátsko
I Taliansko
IL Izrael
IR Irán
IRL Írsko
IS Island
L Luxembursko
LT Litva
LV Lotyšsko
M Malta
MA Maroko
MC Monako
MD Moldavsko
MK bývalá zväzová republika Macedónsko
N Nórsko
NL Holandsko
P Portugalsko
PL Poľsko
RO Rumunsko
RSM Republika San Marino
RUS Rusko
S Švédsko
SRB Srbsko a Čierna Hora
SCV Vatikán
SK Slovenská Republika
SLO Slovinsko
TN Tunisko
TR Turecko
UA Ukrajina

Vyberáme z banky.sk