Zdravotné poistenie Nádej

Nádej je zdravotné poistenie onkochorôb, z ktorého poisťovňa, pri diagnostikovaní invazívnej rakoviny, vyplatí klientovi jednorazovo poistné plnenie - zmluvne dojednanú sumu peňazí. Poistenie, súčasne, prostredníctvom voliteľného pripoistenia, poskytuje možnosť konzultácie diagnózy s ďalším lekárom formou „druhého medicínskeho názoru“ vo vybraných celosvetových, špecializovaných odborných zariadeniach. Na jednej zmluve je s rodičom automaticky poistené aj dieťa vo veku 3 - 18 rokov, zadarmo, až do dosiahnutia veku 25 rokov.

Pripoistenia

  • Smrť následkom úrazu
  • Trvalé následky úrazu
  • Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350
  • Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500%
  • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
  • Denné odškodné za pobyt v nemocnici
  • Odškodné za chirurgický zákrok
  • Invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy
  • Pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti
  • Oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity

Vyberáme z banky.sk