Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.

bankomat-poskodeny-GDV

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet prípadov, keď zločinecké bandy útočia v Nemecku na bankomaty pomocou výbušnín, sa GDV rozhodol zverejniť bližšie údaje. Celkové škody v Nemecku v roku 2022 dosiahli stovky miliónov EUR. Výška ukradnutej hotovosti bola pritom oveľa menšia ako škody na budovách. Anja Käfer-Rohrbach, zástupkyňa výkonného riaditeľa GDV, upresnila, že na každé jedno euro hotovosti pripadajú dve až tri eurá týkajúce sa vedľajších škôd na budovách.

Celkovo nemeckí poisťovatelia vynaložili v roku 2022 na škody spôsobené útokom na bankomaty pomocou výbušnín 110 mil. EUR. Z toho iba 30 miliónov EUR sa týkalo ukradnutej hotovosti. V Nemecku existuje celkom okolo 55 000 bankomatov. V roku 2022 evidovala nemecká polícia 496 útokov na bankomaty pomocou výbušnín, čo je nová rekordná úroveň. V roku 2021 bolo týchto prípadov cca 100. Nancy Faeser, ministerka vnútra v spolkovej vláde, vyhlásila v uplynulom roku novú iniciatívu s cieľom bojovať proti profesionálnym zločineckým skupinám, ktoré stoja za touto kriminálnou činnosťou. Okrem polície a úverových inštitúcií podpísali zodpovedajúce vyhlásenie aj poisťovatelia. Poisťovateľom ide pritom o koncepty prevencie škôd, pomocou ktorých by boli redukované hmotné škody a bolo zabránené, pokiaľ možno, škodám na zdraví. GDV nezostal iba pri vyhláseniach. Vypracoval technické pokyny, v ktorých zhrnul preventívne opatrenia, ktoré sú vhodné na ochranu bankomatov. Medzi ne patrí napríklad uzamykanie pasáží počas noci a podobných vstupov či priestorov, kde sú umiestnené bankomaty, ďalej inštalácia zabezpečovacích systémov (hlásičov vlámania) či kontrola pomocou videokamier. Nezabúda sa ani na bezpečnostné systémy zafarbovania bankoviek, zníženie výšky hotovosti v bankomatoch a cielený výber miesta pre umiestnenie bankomatu. Keďže úverové inštitúcie sú častejšie cieľom kriminálnikov, potrebujú špecifickú poistnú ochranu, ktorá zahŕňa aj stratu peňazí a cenných predmetov.
 

Vyberáme z poistovne.sk

31926_obr

Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?

Má exekútor právo siahnuť na nasporenú sumu v pohrebnom poistení? Ako sa postupuje v prípade, ak je v exekúcii dedič?
12.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?
over-shoulder-of-retail-business-owner

Spadá poistné plnenie do dedičského konania?

Ktoré poistné plnenie spadá do dedičského konania a ktoré nie? Čo v prípade, keď klient začne riešiť s poisťovňou škodovú udalosť a skôr, než ju dorieši, zomrie? Ako majú ďalej postupovať pozostalí?
10.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Spadá poistné plnenie do dedičského konania?
black-glasses-frames-sit-up-on-surface

Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Porovnali sme výhody, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne svojim poistencom na vyšetrenie očí a okuliare.
08.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Vyberáme z banky.sk