Zamestnanci a životné poistenie. Kedy je pre nich vhodné?

Zamestnancom prepláca poistku zamestnávateľ. Kedy je aj napriek tomu vhodné životné poistenie? Sme v tomto dostatočne uvedomelí? Kto by mal o ňom uvažovať? Opýtali sme sa odborníkov, ktorí nám poskytli nasledujúce informácie.  


Nie všetko sa dá riešiť z úspor


Životné poistenie je vhodné vždy, keď hrozí závažné ochorenie, úraz či smrť živiteľa rodiny. Rodina si potom musí zvykať na nové životné podmienky. „Tieto situácie sa veľakrát nedajú riešiť z úspor a práve na takéto situácie slúži životné poistenie. Úlohou poistky je teda pomôcť preklenúť obdobie, kým sa poberatelia poistky adaptujú na tieto nové podmienky,“ vysvetľuje Milan Janásik, hovorca poisťovne Generali s tým, že poistky sa dajú uzatvoriť na krytie rôznych rizík a môžu byť uzatvorené na rôzne sumy. Preto nie je životná poistka ako životná poistka. „Veľmi dôležité je teda správne nastaviť rozsah poistenia a poistné sumy. Preto by ľudia nemali pozerať len na ich cenu, ale o správnom nastavení sa poradiť aj s odborníkmi.“

Lista Odporucame
 ► Choroba vo vyššom veku vás môže zruinovať
 ► Najčastejšie chyby, ktoré robia Slováci pri životných poistkách
 ► Na čo nezabudnúť pri životnej poistke


Výhoda je v kombinácií krytia rizika aj investovania


Životné poistenie, či už kapitálové, alebo investičné, bolo vždy v prvom rade poistením. Použitie životného poistenia bez krytia rizík nie je pre klienta vhodné. „Výhoda investičného životného poistenia je práve v kombinácii krytia rizika aj investovania. Hlavne v dostupnejších cenách rizík, alebo v daňovej a odvodovej výhode, takzvaného daňového štítu,“ hovorí Maroš Ovčarik, výkonný riaditeľ Finančného kompasu. Vhodne nastavené životné poistenie zároveň podľa neho vytvára klientovi dlhodobo aktíva, ktoré môže mať pripravené aj na dôchodok. „Trh ponúka mnoho produktov, no nie každý je dobrý a aj tie dobré produkty je potrebné správne nastaviť. Preto pri tak komplikovanom produkte je lepšie sa poradiť s odborníkom.“

lista Neprehliadnite
 ► Predčasne ukončiť životné poistenie sa neoplatí
 ► Ako sa vyznať v životnej poistke
 ► Ako si sporiť na dôchodok


Životné poistenie ako benefit od zamestnávateľa


Benefit vo forme životného poistenia je podľa Mariána Búlika, finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko, na Slovensku veľmi zriedkavý, napriek tomu sa občas vyskytuje najmä vo veľkých zahraničných firmách, ktoré majú na Slovensku pobočku. „Takéto poistné zmluvy majú dopredu určené poistené riziká, ako aj ich poistné sumy. Tie často záležia od pozície či výšky platu zamestnanca,“ vysvetľuje s tým, že pri komplexnom riešení jeho zabezpečenia sa táto poistka síce môže vziať do úvahy, avšak (ak je to potrebné napríklad vzhľadom na výšku jeho hypotéky alebo celkovú finančnú situáciu) je dôležité ďalšou poistkou pripoistiť riziká, ktoré v zamestnaneckej poistke chýbajú. „Zároveň je potrebné v nej opätovne poistiť riziká, ktoré síce v zmluve od zamestnávateľa poistené už sú, avšak na nedostatočnú sumu. V prípade, že by sa mu v budúcnosti stala poistná udalosť, dostal by výplatu peňazí z oboch poistení. Výsledná suma mu vykryje vzniknuté výdavky, ako aj poskytne financie na zabezpečenie rodiny.“


Ako sme na tom na Slovensku?


V západoeurópskych krajinách má životnú poistku uzatvorenú 80 – 90 % ľudí, zatiaľ čo na Slovensku menej ako polovica. Podľa Blanky Hatalovej, členky predstavenstva Komunálnej poisťovne, však evidujú postupný nárast klientov v oblasti životného poistenia, predovšetkým v rizikových poisteniach a pripoisteniach, ktoré tvoria podstatu poistenia. Ku každému druhu životného poistenia je podľa nej možné si dohodnúť viac ako desať druhov pripoistení, napríklad invaliditu úrazom, hospitalizáciu, práceneschopnosť, či čas nevyhnutného liečenia úrazu a iné. „Najčastejším pripoistením je smrť následkom úrazu. Tento typ pripoistenia slúži na zabezpečenie pozostalých v prípade, že k smrti poisteného dôjde následkom úrazu v čase poistenia. Rovnako kritické či závažné ochorenia sa dnes vyskytujú veľmi často a vždy znamenajú výraznú finančnú záťaž pre pacienta a jeho rodinu,“ vysvetľuje ďalej s tým, že do popredia záujmu klientov sa preto dostávajú aj pripoistenia kritických chorôb a odškodné za chirurgický zákrok.

Podľa Hatalovej to znamená, že stále viac ľudí si uvedomuje hroziace riziká predovšetkým v oblasti zdravia. „Keď napríklad prepukne vážna choroba, ktorá si vyžaduje dlhodobú liečbu, zapríčiní prudký pokles príjmov a nárast výdavkov – v takýchto situáciách pomôže dobrá životná poistka preklenúť hroziace finančné problémy najmä pri splácaní úveru, hypotéky či lízingu, alebo pri financovaní nadštandardnej či alternatívnej liečby.“

 

Vyberáme z poistovne.sk

IMG_2905-R

Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia

Sektor poisťovníctva zaznamenal v prvom polroku nárast poistného. Ten sa týkal najmä neživotného poistného. Životné poistenie vzrástlo mierne. Ku koncu prvého polroka jeho predpísané poistné medziročne vzrástlo podľa Národnej banky Slovenska o 0,5 %. Pokračoval trend poklesu klasického životného poistenia.
06.12.2023
Čítať viac o Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia
IMG_2913-R

Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného

Od začiatku januára do konca septembra predpísala poisťovňa Uniqa v Českej republike a na Slovensku poistné za takmer 609 mil. eur.
05.12.2023
Čítať viac o Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného
a-doctor-visits-a-woman-in-a-hospital-bed

Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Pád na zľadovatenom chodníku má často za následok úraz, ktorý môže vyžadovať dlhšie liečenie a niekedy zanechá aj trvalé následky. Prečítajte si zásadné informácie o tom, kedy máte nárok na plnenie z poistenia.
05.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Vyberáme z banky.sk