Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti

Na vaše otázky odpovedal Peter Žilka, zástupca riaditeľa úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne.
Otázka:
22.10.2018 - Je nejaký rozdiel medzi povodňou a záplavou? Keď mám poistený živel, pokrýva mi poistka akékoľvek škody na dome, ktoré mi spôsobí voda? 

Odpoveď:
24.10.2018 - V prípade povodne ide o zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vodných nádrží, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádze pretrhla, alebo zaplavenie územia vodou bolo spôsobené zmenšením prietoku koryta vodného toku. Za povodeň sa nepovažuje také ...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
18.10.2018 - Pri poistení elektrospotrebičov, v Komunálnej poisťovni je poistené len poškodenie vplyvom prepätia, alebo aj podpätia?

Odpoveď:
23.10.2018 - KOMUNÁLNA poisťovňa hradí iba poškodenie vplyvom prepätia. Škody spôsobené podpätím nie sú kryté. Pulzné zdroje, ktorými je napájaná väčšina spotrebnej elektroniky zvládne kolísanie siete až o 20 %.

Čítať celý príspevok »
Otázka:
16.10.2018 - Dobrý deň, ako je to s domácimi zvieratami? Mám psíka, ktorý nám nedávno rozdriapal sedačku. Manžel tvrdí, že keby sme mali dom poistený, tak by to preplatila poisťovňa, ja tvrdím opak. Kto z nás má pravdu?

Odpoveď:
17.10.2018 - Škody spôsobené vlastným psom nie sú predmetom poistenia. Sú kryté iba škody spôsobené psom tretím osobám a to za predpokladu, že pes nie je používaný pri výkone poľovného práva.

Čítať celý príspevok »
Otázka:
15.10.2018 - Chcem sa opýtať, ako sa dá poistiť bicykel. Zvyčajne ho mám "odparkovaný" v spoločnej kočikárni v paneláku. Vzťahuje sa poistka na bicykel aj keď je uzamknutý v stojane na bicykle pred školou?

Odpoveď:
16.10.2018 - Bicykel umiestnený v spoločných priestoroch bytového domu je možné poistiť v poistení hnuteľných vecí v domácnosti. Podmienkou je okrem uzatvorenia a uzamknutia vnútorného priestoru budovy alebo bytového domu (chodby, schodiská, kočikáreň, práčovňa, spoločenské miestnosti, sklady a pod.) aj preko...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
10.10.2018 - Plánujem predať byt, ktorý mám poistený. Ako mám postupovať pri zrušení poistnej zmluvy? Vrátia mi alikvotnú časť poistného, ktoré som už zaplatil za nasledujúci rok?

Odpoveď:
12.10.2018 - V prípade predaja bytu môže poistník požiadať o zrušenie poistnej zmluvy písomnou žiadosťou, v ktorej vydokladuje ukončenie vlastníckeho vzťahu k poisťovanej nehnuteľnosti. Ako doklad slúži Zápis do katastra nehnuteľností na nového vlastníka. Alikvotnú časť poistného (nespotrebované poistné) Vám ...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
09.10.2018 - Počas poslednej búrky sa na susedovom strome odlomil konár a spadol na môj plot. Plot som opravil na vlastné náklady. Aká poistka sa vlastne vzťahuje na podobné prípady?

Odpoveď:
12.10.2018 - Najlepším spôsobom ochrany na takýto prípad je mať dojednané poistenie na oplotenie, ktoré je považované tiež za nehnuteľnú vec, čiže to spadá pod poistenie domu, resp. nehnuteľnosti. Vaša poisťovňa Vás odškodní a následne bude žiadať od Vášho suseda refundáciu poistného plnenia. To buď sused zap...

Čítať celý príspevok »


Ďalšie témy v poradenstve: Mali sme v poradenstve:
PZP a havarijné poistenie
Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti
Zdravotne poistenie
Cestovné poistenie
Čo pokrýva zdravotné poistenie

Sponzorované odkazy