Výsledky prepoisťovacej kampane sú známe, jednej zo súkromných zdravotných poisťovní pribudnú desaťtisíce poistencov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v tomto roku eviduje 173,5 tisíca prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne s účinnosťou od 1. januára budúceho roka.

Doktor a peniaze-001

Akceptovaných bolo predbežne 146,4 tisíca prihlášok, neakceptovaných 27,1 tisíca prihlášok. Počet neakceptovaných prihlášok oproti minulému roku klesol. Hlavným dôvodom neakceptácie prihlášky bolo jej späťvzatie, ktoré mohli poistenci tento rok vykonať až do konca októbra a duplicitne podané prihlášky do viacerých zdravotných poisťovní. Uviedla to hovorkyňa ÚDZS Monika Hudecová.

Zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa odhlásilo 79,2 tisíca poistencov, zo zdravotnej poisťovne Dôvera 35-tisíc poistencov a zo zdravotnej poisťovne Union 32-tisíc poistencov. Štátna zdravotná poisťovňa pritom zaznamenala 30,5 tisíca prihlášok, poisťovňa Dôvera takmer 76-tisíc prihlášok a poisťovňa Union takmer 40-tisíc prihlášok. Výsledkom je, že VšZP stratila 48,7 tisíca poistencov, poisťovni Union pribudlo 7,9 tisíca poistencov a poisťovni Dôvera 40,9 tisíca poistencov.

Významnú úlohu pri prepoistení podľa ÚDZS zohrali jednotlivé benefity, ktoré zdravotné poisťovne svojim poistencov ponúkali. Išlo napríklad o doplatky za lieky, príspevky na zuby, okuliare a podobne, ale aj o nefinančné nadštandardné služby - napr. odvoz pacienta kdekoľvek v rámci Slovenska, na ktoré nemá poistenec nárok z verejného zdravotného poistenia. „Podľa dostupných údajov zdravotné poisťovne vynaložili na finančné benefity len za prvý polrok tohto roka celkovo takmer 30 miliónov eur. Pre porovnanie uvádzame, že za celý rok 2021 to bolo takmer 29 miliónov eur a za rok 2022 viac ako 40 miliónov eur. Z týchto údajov jednoznačne vyplýva, že finančné prostriedky vynakladané zdravotnými poisťovňami práve na tieto benefity majú každoročne stúpajúcu tendenciu. Iné krajiny EÚ takéto vynakladanie zdrojov a praktiky nemajú povolené," tvrdí úrad pre dohľad.

V minulosti úrad opakovane informoval o nekalých praktikách zo strany agentov zdravotných poisťovní. Medzi tieto praktiky patrí prepoistenie bez vedomia poistenca, poskytovanie klamlivých alebo zavádzajúcich informácií v procese náboru nových poistencov, ale aj poskytovanie peňažnej odmeny poistencovi za podpis prihlášky. „Nekalé praktiky sú vo vysokej miere používané v marginalizovaných komunitách, teda medzi tými najzraniteľnejšími. Úrad aktuálne eviduje od viacerých poistencov z týchto marginalizovaných skupín čestné vyhlásenia, v ktorých uvádzajú, že za podanie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne prijali peňažné plnenie od osoby konajúcej za zdravotnú poisťovňu," uviedol ÚDZS. Tieto podnety úrad momentálne preveruje, keďže mohol byť porušený zákon. Po ich vyhodnotení pristúpi k prípadným ďalším krokom vo vzťahu k príslušnej zdravotnej poisťovni a bude informovať opätovne aj Generálnu prokuratúru SR.
 

Vyberáme z poistovne.sk

Záplavy_Rudno_Allianz1

Prírodné živly spôsobujú čoraz viac škôd, pri niektorých medziročne stúpli aj o stovky percent

Prírodné živly spôsobili minulý rok najviac škôd za posledných 5 rokov. Medziročne stúpol počet škôd o 185 percent, pričom povodne a záplavy spôsobili nárast škodovosti o 433 percent. Na ochranu klientov pred podpoistením Allianz aktualizuje výšku poistnej sumy nehnuteľnosti podľa vývoja cien realít.
24.04.2024
Čítať viac o Prírodné živly spôsobujú čoraz viac škôd, pri niektorých medziročne stúpli aj o stovky percent
policia-redakcia

Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú výtlkom? Ako kedy.

Slovenské cesty o výtlky nemajú núdzu. Aj keď ich každý rok opravia, objavia sa nové. Čo robiť, ak ste na jeden z nich s autom nabehli a odnieslo si to vozidlo? Preplatí vám škodu poisťovňa?
24.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú výtlkom? Ako kedy.
man-driving-in-car-interior

Mobil za volantom zabíja čím ďalej tým viac ľudí. Čo nato poisťovne?

V rámci EÚ Slovensko aktuálne patrí k piatim krajinám, ktoré majú nadpriemerný počet úmrtí pri dopravných nehodách. Kým počet obetí v EÚ klesá, na Slovensku nelichotivo rastie.
22.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Mobil za volantom zabíja čím ďalej tým viac ľudí. Čo nato poisťovne?

Vyberáme z banky.sk