Vrátili ste sa domov po pár dňoch a čakal vás vytopený byt? Takto treba postupovať

Takáto udalosť po návrate z dovolenky či služobnej cesty nie je nič príjemné; môže sa to však stať každému a vtedy je dôležité poznať správny postup, ako túto situáciu riešiť. Oslovili sme teda zopár poisťovní a prinášame vám ich rady.

V prvom rade musí klient bezodkladne hlásiť škodovú udalosť. „Môže tak spraviť online, e-mailom, telefonicky, poštou, faxom alebo osobne na ktoromkoľvek kontaktnom mieste našej poisťovne,“ hovorí Beata Lipšicová, PR konzultantka poisťovne Uniqa. „Po oznámení škodovej udalosti vyšle poisťovňa na obhliadku miesta poistenia povereného pracovníka, ktorý spíše zápis z obhliadky a vyhotoví fotodokumentáciu. Následne pristúpi likvidátor k riešeniu škodovej udalosti, počas ktorej v prípade potreby kontaktuje klienta s požiadavkou na doloženie požadovaných dokladov.

Lista Odporucame
Pokiaľ je to nevyhnutné a situácia si to vyžaduje, môže klient škody sanovať. „Treba však uschovať poškodené veci, alebo ich časti, pokiaľ pracovník poisťovne nevykoná ich obhliadku. V prípade, že z hygienických dôvodov nie je možné uschovať poškodené či zničené predmety, musí si klient vyhotoviť fotodokumentáciu a zoznam týchto vecí a poskytnúť ich pracovníkovi poisťovne,“ vysvetľuje ďalej Lipšicová. „Poistné plnenie dostane klient do 15 dní od ukončenia vyšetrenia škody, dovtedy poisťovňa zistí nárok poisteného na poistné plnenie a aj jeho výšku. Ak má klient nárok na poistné plnenie, je možné poskytnúť preddavok (zálohu) ešte pred ukončením vyšetrenia poistnej udalosti.“

Nafotiť si škody je dôležité aj podľa Heleny Kanderkovej, špecialistky externej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne. „Vlastná fotodokumentácia sa pri riešení škody vždy zíde. Taktiež treba dodať všetky potrebné doklady ako faktúry či bločky z opráv. V prípade potreby po dohode môže poisťovňa poskytnúť klientovi zálohu poistného plnenia, aby mal klient počiatočné krytie nákladov na odstraňovanie a opravu škody,“ hovorí s tým, že po dodaní všetkých potrebných dokladov poisťovňa vyplatí plnenie v priebehu pár dní, zvyčajne 3-6 dní.

Ktoré informácie treba nahlásiť poisťovni?

Podľa Silvie Noskovej Illášovej, PR manažérky a hovorkyne poisťovne Kooperativa, sú to tieto:
  • číslo poistnej zmluvy, z ktorej si budete poistnú udalosť uplatňovať
  • údaje o poistníkovi tj. o osobe, ktorá poistenie platí
  • poistný produkt, z ktorého si škodu uplatňujete (domácnosť, nehnuteľnosť, príp. jeho názov)
  • dátum a miesto vzniku škody
  • podrobný popis vzniku škody a rozsah poškodenia majetku
  • presné miesto uloženia poškodeného majetku
  • telefonický kontakt a kontaktná osoba
Pre presné stanovenie výšky škody je podľa Noskovej Illášovej nutné umožniť pracovníkovi poisťovne preskúmať príčiny a rozsah škôd, preto je potrebné dohodnúť si termín obhliadky. „Pre likvidáciu poistnej udalosti je potrebné poskytnúť poisťovni všetky požadované doklady a potvrdenia – tie závisia od konkrétnej poistnej udalosti. Po obhliadke škody je poistná udalosť zaregistrovaná, na základe vyžiadaných podkladov poisťovňa pripraví výpočet poistného plnenia,“ vysvetľuje ďalej s tým, že poistné plnenie spravidla vyplácajú ihneď po ukončení šetrenia, avšak pri škodách, kde sú potrebne odborné posudky (napríklad statikov budov), môže doba poukázania plnenia presiahnuť 30 dní.

Dva postupy likvidácie

Podľa Milana Janásika, hovorcu poisťovne Generali, existujú dva postupy likvidácie. „Pri prvom klient nahlási škodu, ktorá je menšieho rozsahu. Na registrácii je zaevidovaná ako tzv. telefonická. To znamená, že nie je vytvorená zákazka, aby musel ísť technik na obhliadku,“ hovorí s tým, že následne likvidátor telefonicky osloví klienta a zistí si podrobnosti ohľadom nahlásenej škody a ak klient súhlasí, môže škodu ukončiť výpočtom podľa tabuliek – tzv. rozpočtom. „Ak klient nesúhlasí a z telefonátu vyplynie nutnosť obhliadky, likvidátor vytvorí zákazku, klientovi sa ozve automatom pridelený technik a dohodnú si termín obhliadky.“

Pri druhom postupe, ak klient nahlási škodu väčšieho rozsahu, registrácia škodu zaeviduje, vytvorí zákazku a k nej je automaticky pridelený technik na obhliadku. „Ďalší postup je taký, že likvidátor po doložení zápisu z obhliadky a fotodokumentácie vyhodnotí škodovú udalosť v závislosti od dojednanej poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok. Vyzve klienta na doloženie dokladov potrebných k likvidácii. Napríklad pri vodovodnej škode, pri zatečení bytu, klient dokladuje poisťovni faktúry za vymaľovanie, opravu potrubia, výmenu parkiet, vysúšanie bytu a podobne.“ Ak klient pri obhliadke uviedol, že škoda môže byť ukončená rozpočtom a nebude dokladať žiadne doklady, likvidátor urobí výpočet v zmysle zápisu a škodu ukončí. „Klienta o ukončení likvidácie informuje buď listom alebo telefonicky.

Nárok na vyplatenie poistného plnenia vzniká podľa Janásika klientovi do 15 dní od skončenia šetrenia poistnej udalosti. „Z praktických skúseností však môžeme povedať, že klienti v našej poisťovni dostávajú vyplatené poistné plnenia aj oveľa rýchlejšie, do troch až piatich dní.“

Vyberáme z poistovne.sk

bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli
Doktor a peniaze-001

Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?

Dieťa v škole utrpelo úraz a privolaný záchranár ho nechcel ošetriť, lebo malo len kópiu preukazu poistenca. Je tento postup správny? Čo ak pri sebe vôbec nemáte kartičku poistenca?
16.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?
31403_obr

Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali zmenám v dôchodkovom poistení, druhému dôchodkovému pilieru, zmenám v ePN, v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení; dnes pokračujeme zmenami pri výbere a platení poistného.
15.02.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

Vyberáme z banky.sk