Vandalizmus, zemetrasenie či úder blesku. Aj tu pomôže poistenie nehnuteľnosti.

„Ako sa často hovorí: víchrica na dvere neklope, víchrica ich rozbije!“, vraví Milan Janásik, manažér komunikácie a hovorca poisťovne Generali. O akých poistných nebezpečenstvách môžeme hovoriť?
Poistenie nehnuteľnosti pomáha klientovi v nečakaných situáciach, ktoré sa stávajú náhle a spôsobujú nie malé škody na poistených domoch či bytoch.

O tom, čo všetko zahŕňa poistenie nehnuteľnosti a v čom sa líši od poistenia domácnosti, sme si už povedali v jednom z našich predchádzajúcich článkov, preto sa tomu nebudeme podrobne venovať. V skratke: poistenie nehnuteľnosti smeruje predovšetkým k ochrane samotných pevných stavebných častí domu či bytu, ako sú múry, strecha, podlahy, strop, okná či dvere. Súčasťou poistenia nehnuteľnosti sú aj vedľajšie stavby, ako garáž, plot domu, terasa či altánok.

lista Neprehliadnite

Informujte sa o vychytávkach

V rámci poistenia nehnuteľnosti môžete mať aj služby, na ktoré si nemusíte ihneď spomenúť, avšak v prípade potreby vám môžu byť veľmi užitočné. Môžu to byť napríklad asistenčné služby, ktoré veľmi oceníte v havarijných prípadoch, napríklad keď sa takpovediac „vybuchnete“ z bytu, kľúče vám ostanú vnútri a nemáte sa ako dostať dnu, alebo ak vám napríklad praskne vodovod. Môže sem patriť napríklad aj predĺženie záruky spotrebičov. „Náklady na opravu spotrebičov v domácnosti v neobmedzenej výške uhradíme aj 2 roky po zákonnej záručnej dobe,“ hovorí Ján Ďurech, hovorca poisťovne Aegon.

Lista Odporucame
Poistenie nehnuteľnosti sa podľa Milana Janásika, manažéra komunikácie a hovorcu poisťovne Generali, dojednáva pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia poistenej veci týmito poistnými nebezpečenstvami:
 
a) požiarom, výbuchom, úderom blesku, pádom lietadla s posádkou, jeho časti alebo jeho nákladu;
b) náhlym únikom dymu v dôsledku poruchy na zariadeniach slúžiacich na vykurovanie, spaľovanie alebo sušenie;
c) povodňou, záplavou s limitom poistného plnenia, ktorý je uvedený v poistnej zmluve;
d) víchricou, krupobitím;
e) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín;
f) pádom predmetov;
g) tiažou snehu a námrazy;
h) zosuvom nahromadenej masy snehu;
i) vodou unikajúcou z vodovodných zariadení;
j) výbuchom sopky;
k) zemetrasením;
l) aerodynamickým treskom;
m) odcudzením s limitom poistného plnenia vo výške 5% z dojednanej poistnej sumy nehnuteľnosti, s výnimkou škody spôsobenej odcudzením vonkajších stavebných súčastí z miesta poistenia s limitom poistného plnenia 500 eur;
n) vandalizmom s limitom poistného plnenia vo výške 5% z dojednanej poistnej sumy nehnuteľnosti; s výnimkou sprejerstva, ktoré sa dojednáva s limitom poistného plnenia vo výške 300 eur;
o) rozbitím skla s limitom poistného plnenia vo výške 10% z dojednanej poistnej sumy nehnuteľnosti;
p) nárazom vozidla;
q) prepätím s limitom poistného plnenia vo výške 2% z dojednanej poistnej sumy nehnuteľnosti;
r) deštruktívnou činnosťou hmyzu, divo žijúcimi hlodavcami a vtákmi a lesnou zverou na vonkajšej fasáde a/alebo vonkajšej izolácii budovy s limitom poistného plnenia vo výške 500 eur;
s) stratou nájmu z prenájmu dokončeného a skolaudovaného poisteného rodinného domu alebo bytu na účely bývania, ktoré by poistený obdržal na základe platne uzatvorených nájomných zmlúv ak by k poistnej udalosti nedošlo a to s limitom plnenia 1 500 eur;
t) odcudzením stavebného materiálu s limitom poistného plnenia 1 000 eur, ak je poistená rozostavaná nehnuteľnosť alebo rozostavaná vedľajšia stavba;
u) odcudzením stavebných mechanizmov a stavebného náradia s limitom poistného plnenia 500 eur, ak je poistená rozostavaná nehnuteľnosť alebo rozostavaná vedľajšia stavba

Ak má niekto poistený svoj dom či byt, poistenie majetku mu teda kryje aj prípady, ak by mu na dom padlo lietadlo alebo mu ho zaliala láva z vybuchnutej sopky.

Vyberáme z poistovne.sk

sunglasses-car-keys

Online porovnávače poistenia auta fungujú na cenových dohodách s poisťovňami. V čom sa líšia?

Online poistenie auta na porovnávacích weboch je cenovo takmer zhodné s cenou v poisťovni. Rozdiel je v pridaných službách
07.05.2021 | redakcia
Čítať viac o Online porovnávače poistenia auta fungujú na cenových dohodách s poisťovňami. V čom sa líšia?
34148_obr

Zmeny v predstavenstve Allianz SDSS

Od 1. mája 2021 nastali v Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) personálne zmeny. Novými členmi trojčlenného predstavenstva spoločnosti sa stali Agata Aniela Przygoda (40) a Juraj Dlhopolček (42). Nahradili doterajších členov vedenia Petra Karcola a Juraja Liptáka, ktorí zo spoločnosti odchádzajú.
03.05.2021
Čítať viac o Zmeny v predstavenstve Allianz SDSS

Vyberáme z banky.sk