Užitočná poistka (poistenie pohrebných nákladov)

Životné poistenie Užitočná poistka vám pomôže zvládnuť finančnú situáciu po úmrtí blízkeho. V podstate sa jedná o poistenie pohrebných nákladov.

Poistku môže uzavrieť každý od 18 do 65 rokov bez posudzovania zdravotného stavu. Doba platenia poistného je 5 až 12 rokov v závislosti od veku poisteného.

Pozostalým (oprávnenej osobe) vyplatia poistné plnenie do 3 pracovných dní od doručenia všetkých potrebných dokladov.

Poistné plnenie sa nezdaňuje a nepodlieha ani dedičskému konaniu.

Garantované poistné plnenie pri úmrtí vo výške 1500 až 5000 €.
 

Vyberáme z banky.sk