Úrazové poistenie PREMIUM

Poistné krytie

  • Smrť následkom úrazu
  • Závažné trvalé telesné poškodenie následkom úrazu
  • Denné odškodné v prípade úrazu pri hospitalizácii v nemocnici
  • Zlomeniny
  • Popáleniny
Na výber máte 3 varianty poistenia. Všetky tri zahŕňajú rovnaké poistné riziká, líšia sa vo výške poistného krytia.

Poistenie končí dovŕšením 65. roku života
Poistiť môžete seba alebo svoju rodinu.

Vyberáme z banky.sk