To, či vám životná poistka pomôže zmierniť následky koronakrízy závisí od pripoistení

Na Slovensku doznieva epidémia koronavírusu a mnohí ľudia, ktorí ňou boli postihnutí, sa obracajú na svoje poisťovne. Zisťujú, či im koronakrízu pomôže zvládnuť ich životná poistka.

Mnohí sa v posledných mesiacoch ocitli v domácej karanténe, na nútenej OČR s deťmi, či na dlhodobej PN-ke alebo pracujú z domu. Horšie dopadli tí, ktorí stratili prácu úplne. Poisťovne.sk zisťovali, či človek, ktorý má životné poistenie je na tom dnes lepšie ako tí bez poistky.
 

Ošetrenie člena rodiny

Pri pobyte doma na OČR-ke zamestnaný človek dostáva plnenie zo Sociálnej poisťovne. Výška ošetrovného je 55% z denného vymeriavacieho základu. Pri hrubom príjme 1000 eur, človek dostane 550 eur, čo je 18 eur na deň. Ošetrovné vypláca od 1. dňa Sociálna poisťovňa. Je to novinka po nedávnej zmene zákona o sociálnom poistení. Predtým sa ošetrovné platilo iba za prvých 10 dní. Ošetrovné však môže dostať len rodič dieťaťa do 10 rokov.

Pri OČR môže pomôcť aj životná poistka, ale len pre plnenie na dieťa. "V prípade, že má rodič v rámci svojej hlavnej poistnej zmluvy poistené i dieťa, môže dôjsť k poistnému plneniu v rámci doplnkového poistenia dieťaťa,“ vysvetľuje Daniela Tomášková, hovorkyňa NN Životnej poisťovne.
 

PN-ka v karanténe

Ak je človek kvôli COVID-19 práceneschopný, opäť mu môže pomôcť v prvom rade Sociálna poisťovňa. „Ak ide o „karanténnu“ pandemickú PN-ku, nemocenské vyplácame od prvého dňa,“ informuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne. Výška nemocenského je rovnaká ako pri OČR teda 55% z denného vymeriavacieho základu.

PN-ka môže prebiehať aj v 14 dňovej karanténe, ak sa človek dostane k svojmu lekárovi pred ňou. Ak výsledky testu počas karantény potvrdia, že poistenec nemá príznaky COVID-19, je na lekárovi, aby mu ukončil dočasnú práceneschopnosť. Sociálna poisťovňa vyplatí poistencovi dávku za počet dní strávených na PN-ke.

Keď je človek nakazený koronavírusom, môže mu pomôcť aj pripoistenie práceneschopnosti (PN) a hospitalizácie v rámci životnej poistky. „Samotné životné poistenie nepokrýva riziko práceneschopnosti a hospitalizácie pri pozitívnom teste. Ak však máte pripoistené denné odškodné v prípade práceneschopnosti následkom choroby a máte nariadenú liečbu pre diagnostikované ochorenie, tak vám bude priznané poistné plnenie. Pri hospitalizácii vám bude priznané poistné plnenie za každý deň strávený v nemocnici,“ vysvetľuje Blanka Hatalová, členka predstavenstva Komunálnej poisťovne.

Pozor si však dajte na čakacie doby. V niektorých poisťovniach má pripoistenie PN-ky dvadsaťjedna dňovú čakaciu dobu a teda nárok na poistné plnenie vzniká až od 22. dňa PN.

Výšku dennej dávky z pripoistenia PN-ky si človek určuje sám v zmluve. Tá sa pri vyšších denných dávkach odvíja aj od výšky príjmu klienta. Ak má človek príjem 1 000 eur, môže si dojednať v Komunálnej poisťovni poistnú sumu pre prípad PN 30 eur/deň.

Ak je človek v karanténe na PN-ke, ale bez testovania alebo s negatívnym testom, nemá nárok na poistné plnenie. Nie je totiž splnená podmienka diagnostikovania ochorenia a nastavená liečba. Pripoistenie práceneschopnosti nie je viazané na testovanie či už pozitívne alebo negatívne. „Slúži pre prípad úrazu alebo choroby a s ním spojenej nevyhnutnej liečby,“ vysvetľuje B. Hatalová z Komunálnej poisťovne.
 

Výluka nie, ale ani plnenie ihneď

Koronavírus a ochorenie s ním spojené nie je vo výlukách životných poisťovní. Lenže ochorenie COVID-19 neradia životné poisťovne medzi civilizačné kritické ochorenia, ktoré sú zvyčajne kryté poistením. Preto napríklad v NN životnej poisťovni platí, že samotným diagnostikovaním tohto ochorenia nevzniká nárok na poistné plnenie v doplnkovom poistení kritických chorôb. „Nárok na poistné plnenie však môže vzniknúť, ak sa ochorenie spôsobené novým koronavírusom rozvinie do kritického ochorenia napríklad do komplikovaného zápalu pľúc,“ dodáva D. Tomášková.
 

Životné poistenie vs. poistenie úveru

Poisťovne nehovoria jednoznačne či sa pri dlhodobej PN oplatí mať životné poistenie či poistenie úveru. „Pri dlhodobej práceneschopnosti nezáleží na tom, o aké životné poistenie ide. Podstatné je, aké pripoistenia sú k životnej poistke uzatvorené,“ dodáva B. Hatalová.

Pri dlhodobej PN-ke poisťovne majú isté limity na dobu, počas ktorej poistné plnenie vyplácajú. Dĺžka vyplácania poistného plnenia je väčšinou jeden rok. „V prípade práceneschopnosti v dôsledku choroby vyplatíme 365 dní za jednu diagnózu,“ dodáva B. Hatalová z Komunálnej poisťovne.

Pri poistení úveru zase platia čakacie lehoty. Pri PN-ke nedostanete peniaze hneď, ale až po 90-tich dňoch od uzavretia poistenia. Keď človek stratí prácu, prvú splátku úveru za neho poisťovňa zaplatí zvyčajne až po 60-tich dňoch.
 

Nezamestnanosť rieši poistenie úveru

Pri strate zamestnania človeku životná poistka nepomôže. Tá pokrýva najmä smrť a dožitie, pričom sa dajú pripoistiť aj viaceré životné situácie, ktoré môžu zmierniť negatívne dopady súvisiace s poklesom príjmu. Pripoistenie straty zamestnania či pripoistenie v súvislosti s karanténou však životné poisťovne neposkytujú. „Nútená karanténa nie je obsahom žiadneho poistného krytia v NN Životnej poisťovni, pretože sa nejedná o chorobu,“ vysvetľuje D. Tomášková.

Nezamestnanosť sa však dá poistiť v rámci poistenia úveru v poisťovni alebo priamo v banke, ktorá s poisťovňou spolupracuje. Pri nezamestnanosti má človek nárok aj na dávku v nezamestnanosti od Úradu práce, ak si platil sociálne poistenie.
 

Od koho mám na čo nárok

  Sociálna poisťovňa Úrad práce Životná poisťovňa
OČR (pri dieťati do veku 10 rokov) plus minus plus
(áno, ak je poistené dieťa)
PN-ka plus minus plus
(áno, ak je PN pripoistená)
Karanténa plus minus plus
(v niektorých prípadoch)
Nezamestnanosť minus plus plus
(áno, pri poistení schopnosti splácať úver)

Vyberáme z poistovne.sk

reading-in-hospital-waiting-room

Dôležité fakty o cukrovke

Cukrovka postihuje milióny ľudí na svete a má závažné dopady na kvalitu života, zdravotníctvo aj ekonomiku. Pozrite si fakty a mýty o diabetese, neinfekčnej epidémii 3. tisícročia.
04.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Dôležité fakty o cukrovke
business-sales-meeting

Koľko by sme mali platiť za životné poistenie?

Zle nastavenú poistku má zhruba 70 % ľudí. A pritom životné poistenie vie pomôcť vo vážnych situáciách, keď človek nečakane príde o príjem. Pozrite si, ako životné poistenie správne nastaviť a koľko peňazí naň mesačne vyčleniť.
01.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Koľko by sme mali platiť za životné poistenie?
woman-checking-phone

Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne

Presťahovali ste sa do iného mesta alebo plánuje váš lekár odísť do dôchodku? Hľadanie nového lekára môže byť náročnou výzvou. Pozrite si zopár praktických odporúčaní ako postupovať.
29.11.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne

Vyberáme z banky.sk