Stručný prehľad výluk z cestovného poistenia

Cestovné poistenie na dovolenku v zahraničí dnes považujeme už za samozrejmosť. Myslite však na to, že nekryje úplne všetko. Pozreli sme sa na prípady, kedy vám cestovné poistenie nepomôže.

mountain-wanderlust

Vojna, úmyselné riskovanie či nepokoje

Vo výluke z poistného krytia sú podľa Kataríny Ondra, špecialistky externej aj internej komunikácie poisťovne Generali, vo všeobecnosti úmyselné konania, ako napríklad príprava, pokus alebo účasť na teroristickom útoku alebo trestnom čine, poistné udalosti, ktoré nastanú v súvislosti s vojnou alebo občianskymi nepokojmi či samovražda poisteného. Vo výluke z cestovného poistenia je aj horská turistika nad 5 000 m n. m. a cesty do neprebádaných oblastí alebo expedície. „V cestovnom poistení sú výluky v súvislosti so sankciami - napríklad nekryjeme akékoľvek náhrady škôd spojené s Iránom, KĽDR, Sýriou a Krymským regiónom. Výluka z cestovného poistenia platí tiež v krajinách, do ktorých Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí neodporúča vycestovať.“ Rovnako sú vo výlukách krajiny, kde sa vyskytujú štrajky, nepokoje, vzbury či vojny. Ak by klient vycestoval do takejto krajiny a utrpel škodu na zdraví alebo majetku, nie je poistením krytý.

Pozor na alkohol

Podľa Beaty Lipšicovej z poisťovne UNIQA patria medzi výluky z poistenia napríklad poistné udalosti, ktoré spôsobíte pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok. „V prípade, že poistná udalosť nastala z dôvodu požitia alkoholu či omamných látok, môže dôjsť k zníženiu alebo aj zamietnutiu poistného plnenia - podľa toho, aký vplyv malo požitie alkoholu na vznik poistnej udalosti. Porušenie podmienok sa preveruje napríklad z policajnej správy pri nehode či úraze, taktiež z lekárskej správy či pitevnej správy pri úmrtí.“ Dovolenkári by mali byť opatrní najmä pri takzvaných all inclusive pobytoch, kde býva často alkohol v cene pobytu. „Špeciálne by sme chceli upozorniť, že v prípade zachraňovacích akcií sú z plnenia vylúčené škody vzniknuté vplyvom alkoholu, vplyvom návykových látok alebo nadmerným užitím liekov bez lekárskeho predpisu. Zaznamenávame totiž prípady utopenia v mori v dôsledku požitia alkoholu. Evidujeme tiež viaceré úrazy následkom požitia omamných látok (napríklad marihuana) v krajinách, kde je ich požitie povolené. Pozor! Aj napriek tomu sú udalosti vplyvom požitia omamných látok z poistenia vylúčené.“

Rizikové športy si treba pripoistiť

Ak sa chystáte v zahraničí športovať, alebo pracovať, pred uzatvorením poistnej zmluvy si overte, či poistenie kryje športovú, respektíve pracovnú činnosť. "V cestovnom poistení sú v rámci poistených liečebných nákladov automaticky kryté aj letné športy vykonávané pri mori počas dovolenky a zakúpené priamo na pláži, ako napríklad jazda na vodnom skútri, člnkovanie, vodný bicykel či vodné lyžovanie. V prípade, že sa chce niekto venovať na dovolenke rizikovým a adrenalínovým športom, tie zvyčajne treba pripoistiť. Rovnako tak športy vykonávané súťažne či v rámci tréningov, sústredení v zahraničí (okrem športov uvedených vo výlukách z poistenia). Konkrétne informácie o rizikových športoch, ktoré nie sú kryté poistením, sú uvedené v poistných podmienkach, napríklad horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus nad 5000 mnm, diaľkové plávanie nad 10 km, parašutizmus, alpinistika nad 5000 mnm, jaskyniarstvo, lietanie, paragliding či bungee-jumping, “ vysvetľuje B. Lipšicová.

Nezabudnite na povinné očkovanie a lieky

Ak trpíte chronickým ochorením, nezabudnite si dať pred dovolenkou predpísať dostatočné množstvo liekov na celú dĺžku pobytu. Liečba chronických ochorení nie je cestovným poistením krytá. „V zmysle platných výluk sa poistenie liečebných nákladov nevzťahuje na nedokončenú liečebnú starostlivosť v SR, následnú liečbu ochorení existujúcich v čase uzavretia poistnej zmluvy. Na chronické ochorenia, ktoré si v priebehu 9 mesiacov pred vznikom poistnej udalosti klienta vyžiadali hospitalizáciu, sa poistná ochrana vzťahuje len v prípade, ak ide o nepredvídateľné opätovné zhoršenie zdravotného stavu poisteného, a to maximálne do výšky poistnej sumy pre chronické a existujúce ochorenia dohodnutej v poistnej zmluve,“ hovorí B. Lipšicová. Z poistenia sú ďalej vylúčené ochorenia, medzi ktoré patria napríklad srdcové, nádorové ochorenia alebo diabetes. „Taktiež je nevyhnutné si pred vycestovaním overiť (napríklad aj cez asistenčnú službu), aké druhy očkovania sú v rôznych najmä exotických krajinách potrebné a vysoko odporúčané. Udalosti, ktoré vzniknú následkom nevykonaného povinného očkovania, sú totiž vo výlukách z poistenia."

Podľa Heleny Kanderkovej, špecialistky externej komunikácie z poisťovne Allianz, sú z plnenia vylúčené škody, ktoré vznikli následkom duševných alebo psychických porúch a chorôb, ďalej úrazy, ktoré spôsobia smrť osoby nad 71 rokov, otravy vzniknuté v dôsledku požitia pevných alebo kvapalných látok (netýka sa detí do 10 rokov), telesné poškodenia spôsobené dlhodobým preťažením organizmu, telesné poškodenie vzniknuté v dôsledku choroby z povolania, úrazy tých častí organizmu, ktoré boli pred začiatkom cesty poškodené úrazom či ochorením na viac ako 70 %.

Na batožinu si dávajte pozor

„Pri batožine je z krytia vylúčená krádež batožiny, ktorá bola ponechaná bez dozoru, alebo pri krádeži nebola prekonaná prekážka. V rámci zodpovednosti sú z plnenia vylúčené škody spôsobené blízkym osobám alebo členom spoločnej domácnosti,“ vysvetľuje H. Kanderková.

S čím sa poisťovne stretávajú najčastejšie?

Najčastejšie sú zamietané škody, ktoré nie sú poistením kryté, ďalej tie, ku ktorým došlo v čase mimo platnosti poistnej zmluvy, prípadne z dôvodu nedostatočného zdokladovania vzniku poistnej udalosti.

Podľa Lipšicovej z poistenia liečebných nákladov najčastejšie zamietajú plniť udalosti súvisiace s ochoreniami, ktorých liečba začala pred vycestovaním. „V prípade poistenia batožiny najčastejším zamietnutím plnenia je jednoduchá krádež, čo znamená, že pri krádeži neboli prekonane prekážky, respektíve nedodanie policajnej správy.“

Stručný prehľad výluk z cestovného poistenia

  • choroby a úrazy existujúce v čase uzatvorenia poistenia a psychické choroby a ochorenia
  • úmyselné poškodenie svojho zdravia, svojho majetku a tiež úmyselné poškodenie zdravia a majetku iných osôb
  • udalosti, ktoré vznikli, keď ste boli pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok
  • udalosti, ktoré mohli byť predvídané, očakávané alebo už boli známe v dobe uzavretia poistnej zmluvy
  • nedodržanie opatrení a pokynov miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich k zachovaniu bezpečnosti osôb
  • vedomú účasť na akejkoľvek vojne, občianskych nepokojoch, teroristickom čine, štrajku.

Vyberáme z poistovne.sk

grateful-patient

Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne

To, že vysoký krvný tlak ľudia podceňujú a mnohí ani netušia, že ho majú, je už dlhšie známe. Zdravotné poisťovne upozorňujú na nové fakty o hypertenzii, ktorou trpia už aj deti.
20.06.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne
20073

Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Počet nehôd motorkárov sa z roka na rok zvyšuje. Podľa štatistík Polície SR prišlo minulý rok o život na slovenských cestách 28 motorkárov. Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrilo neprispôsobenie jazdy technického stavu vozovky, nedanie prednosti, ale aj požitie alkoholu, či omamných látok.
19.06.2024
Čítať viac o Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne
burst-partners-donut-float-fun

Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Výhody zdravotnej poisťovne viete využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozrite si, ako so zdravotnou poisťovňou môžete ušetriť desiatky eur a v ktorých prípadoch jej pomoc naozaj oceníte.
19.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Vyberáme z banky.sk