Ste podnikateľ? Poistite si všetky riziká jednou zmluvou

Rizikové situácie vznikajú vo firemnom prostredí oveľa častejšie ako v osobnom živote. Práve preto by žiadny zodpovedný podnikateľ nemal zanedbávať ochranu pred rizikami, ktoré mu hrozia.Neznámy páchateľ poškodí sprejom fasádu obchodu a ukradne reklamnú tabuľu. Škoda je vo výške 3 300 eur. Ak by mal obchod v takomto prípade poistenie majetku, ktoré by následky vandalizmu a krádeže vykompenzovalo, obchod by tým nijako neutrpel. Union poisťovňa vám takúto škodu kryje na plnú poistnú sumu, bez limitov poistného plnenia a bez ohľadu na dostupnosť stavebných súčastí z okolia.

Alebo si predstavte, že zamestnanec menšieho stolárstva si pri obsluhe frézy poranil ruku a zasekol stroj. Poistenie takzvaného lomu stroja kryje aj škody, ktoré sú spôsobené skratom, nešikovnosťou, poruchou či nesprávnou údržbou. Aby poisťovňa vyplatila náklady za škodu zamestnanca na zdraví, je potrebné aby mal zamestnávateľ uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti. Union poisťovňa kryje pripoistenie regresov Sociálnej a zdravotných poisťovní v prospech zamestnancov už v základnom krytí všeobecnej zodpovednosti.

Rizikové situácie teda vznikajú vo firemnom prostredí oveľa častejšie ako v osobnom živote. Práve preto by žiadny zodpovedný podnikateľ nemal zanedbávať ochranu pred rizikami, ktoré mu hrozia. Union poisťovňa ponúka nové možnosti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre malých a stredných podnikateľov.

Nech už podnikáte v akejkoľvek oblasti, Union poisťovňa vám v rámci poistenia nehnuteľnosti kryje škody spôsobené akoukoľvek udalosťou na poistenej stavbe. Pri hnuteľnom majetku máte možnosť poistiť si výpočtovú techniku, stroje, rôzne zariadenie firmy, ako aj veci v prenájme, zásoby, finančnú hotovosť, veci zamestnancov, alebo aj umelecké predmety. Napríklad poistenie prerušenia prevádzky vám môže byť užitočné v čase, kedy firma nemôže pokračovať v prevádzke, prípadne je jej fungovanie obmedzené v dôsledku škody na poistenom majetku. Toto poistenie pokrýva samozrejme ušlý zisk, či fixné náklady firmy. Výhodou tohto poistenia je aj dohodnutie zmluvy bez minimálneho poistného, ako aj možnosť dohodnutia si štvrťročných a polročných splátok poistného bez jeho predraženia.

Poistenie všetkých rizík, ktoré môžu vyplynúť z podnikania tak môžete mať pohodlne pod jednou strechou. All-risk poistenie pokrýva všetky riziká, ktoré sa týkajú firemného majetku. Ide napríklad o živelné udalosti, škody spôsobené vodou, krádeže, poškodenie skla, alebo aj vandalizmus. Inými slovami Union poisťovňa all-riskom kryje svojim klientom všetko, čo nie je explicitne vylúčené v poistných podmienkach. V oblasti poistenia pre malých a stredných podnikateľov Union poisťovňa ponúka svojim klientom v jednej zmluve viac produktov z oblasti poistenia majetku a zodpovednosti. All-risk poistenie je obmedzené len výškou poistnej sumy a zabezpečením.

Pri poistení zodpovednosti si môžu firmy vybrať najvýhodnejší druh poistenia. Napríklad v rámci poistenia všeobecnej zodpovednosti si môžete zmierniť škody, ktoré firma alebo jej zamestnanci spôsobili tretej osobe. Pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom sa môžete ochrániť pred skrytými vadami vašich výrobkov. Podnikatelia, ktorí môžu svojou činnosťou narušiť životné prostredie, musia zo zákona zabezpečiť finančné krytie za environmentálnu škodu. Na tieto účely je výhodné uzatvoriť poistenie environmentálnej zodpovednosti, ktorá vás ochráni v prípade škody na chránených druhoch a biotopoch, vode, či na pôde.

Ďalšou výhodou poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre malých a stredných podnikateľov je možnosť pripoistiť si technickú asistenciu, pri ktorej asistenčná služba zorganizuje a aj uhradí pomoc pri riešení škodovej udalosti, pomoc pri odstránení havarijného stavu, ako aj pomoc pri zabezpečení majetku po udalosti. Viac informácií o poistení pre malých a stredných podnikateľov môžete nájsť na www.union.sk/poistenie-pre-podnikatelov.


PR servis
 

Vyberáme z poistovne.sk

dovolenka8-redakcia

Cestovné poistenie - dovolenka vs. letná brigáda

Letné dovolenky sú už na dosah a my vám tak ako po minulé roky prinesieme užitočné rady, ako sa zorientovať v cestovnom poistení.
24.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Cestovné poistenie - dovolenka vs. letná brigáda
grateful-patient

Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne

To, že vysoký krvný tlak ľudia podceňujú a mnohí ani netušia, že ho majú, je už dlhšie známe. Zdravotné poisťovne upozorňujú na nové fakty o hypertenzii, ktorou trpia už aj deti.
20.06.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne
20073

Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Počet nehôd motorkárov sa z roka na rok zvyšuje. Podľa štatistík Polície SR prišlo minulý rok o život na slovenských cestách 28 motorkárov. Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrilo neprispôsobenie jazdy technického stavu vozovky, nedanie prednosti, ale aj požitie alkoholu, či omamných látok.
19.06.2024
Čítať viac o Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Vyberáme z banky.sk