Správa o nehode

Sprava o nehode - obr.Od 1. júna 2010 musia mať všetci vodiči vo svojich autách tlačivo správy o nehode. Tlačivo „Správa o nehode“ zodpovedá modelu vytvorenému Európskou asociáciou poisťovní - Comité Européen des Assurances (CEA). Je vytvorené pre uplatnenie nárokov na náhradu škody pri všetkých dopravných nehodách. Slúži k zaznamenaniu skutkového stavu a pre jeho vyplnenie nie je potreba dohody o otázke zavinenia. Podľa informácie zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov môžu byť uvedené aj protichodné výpovede. Ak má aj druhý účastník nehody takéto rovnaké schválené tlačivo, ale v inom jazyku, sú tieto tlačivá rovnaké. Môže si preto jeho obsah bod po bode na základe vlastného tlačiva preložiť. Body v tlačive sú jednotlivo očíslované. Ponúkame Vám návod, ako ho správne vyplniť.

Používajte len jednu sadu tlačív pre 2 zúčastnené vozidlá. Nie je dôležité, kto tlačivo dodá a vyplní. Použite prepisovacie pero a píšte tak, aby boli čitateľné aj kópie. Pri vyplňovaní „Správy o nehode“ dávajte pozor na otázky v bode 8 sa vzťahujú na Vaše doklady o poistení (číslo dokladu o poistení zodpovednosti, zelenej karty), otázky v bode 9 sa vzťahujú k Vášmu vodičskému preukazu, v bode 10 označte presne miesto stretu, v bode 12 označte krížikom tu variantu (1-17), ktorá sa týka Vašej nehody a na konci uveďte počet Vami označených políčok, v bode 13 vyhotovte nákres nehody.

Nezabudnite uviesť prípadných svedkov nehody, ich mená a adresy, hlavne pokiaľ sa Váš názor odlišuje od ostatných účastníkov nehody.

Vyplnenú „Správu o nehode“ podpíšte a nechajte ju podpísať aj druhému vodičovi. Kópiu odovzdajte druhému účastníkovi a originál si ponechajte Vy za účelom odovzdania Vášmu poisťovateľovi.
 

Zdroj: www.webnoviny.sk
 

Vyberáme z banky.sk