Rizikové životné poistenie W- komplex

Poistiť si môžete tieto riziká:
  • Poistenie pre prípad úmrtia (s konštantnou alebo klesajúcou poistnou sumou)
  • Poistenie kritických chorôb (vybrať si môžete všetky choroby, alebo len určitú kategóriu chorôb)
  • Poistenie pre prípad invalidity
  • Poistenie pre prípad úrazu (poistenie trvalých následkov aj úmrtia spôsobeného úrazom)
  • Poistenie denných dávok
  • Poistenie pre prípad chirurgického zákroku
V závislosti od výšky poistného môžete získať 25% zľavu, celoročné cestovné poistenie zdarma a zdravotné asistenčné služby zdarma.

Vyberáme z banky.sk