Rizikové životné poistenie Šťastný život

Zmyslom rizikového životného poistenia je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia. Toto poistenie vám poslúži ako poistenie úveru, poistenie leasingu alebo ako zdroj financovania pohrebných nákladov či životných nákladov najbližších spojených s ťažkým obdobím po úmrtí.

ZĽAVY

 • až 40% za objem a počet voliteľnch poistení
V  životnom poistení Šťastný život vám Allianz ponúka širokú škálu poistení a pripoistení, ktoré si môžete nakombinovať podľa svojich potrieb:

Hlavné poistenie
 • Rizikové životné poistenie pre prípad smrti s fixnou poistnou sumou
 • Poistenie Telefonická odborná poradňa
Voliteľné poistenie
 • Rizikové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou
 • Rizikové životné poistenie pre prípad smrti pre dvojicu poistných osôb
 • Poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody
 • Poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie
 • Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou
 • Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
 • Poistenie invalidity následkom úrazu
 • Poistenie kritických chorôb
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
 • Poistenie Doktor+
 • Služba Asistent
 • Poistenie denného odškodného z dôvodu pracovnej neschopnosti s dvojnásobným plnením v prípade rakoviny
 • Poistenie chirurgického zákroku
 • Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti
 • Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 • Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity
 • Poistenie invalidity s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity
 • Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
Poistení môžu byť dospelí i deti. Počas trvania poistenia si klient môže poistenie upravovať podľa svojich aktuálnych potrieb.

Vyberáme z banky.sk