Rizikové životné poistenie NN Partner

Hlavné poistenie môžete uzavrieť už dieťaťu od 6 mesiacov. Pri dospelých maximálny vstupný vek do poistenia je 65 rokov. Vstupný vek jednotlivých pripoistení sa líši a je uvedený v poistných podmienkach.
Poistnú ochranu si môžete nastaviť až do veku 75 rokov.
Na jednu poistnú zmluvu je možné poistiť 7 osôb.
Poistenie nemá investičnú zložku.
Je vhodné aj pre ľudí v strednom a vyššom veku.

Bonusy

  • V prípade úmrtia následkom dopravnej nehody poisťovňa vyplatí jednorazovo 40 000 €
  • Bezplatné telefonické konzultácie s lekárom a medicínskymi špecialistami
  • Poskytnutie druhého lekárskeho názoru

Pripoistenia

  • Krátkodobý výpadok príjmu (hospitalizácia, operácia, PN)
  • Dlhodobý výpadok príjmu (oslobeodenie od platenia poistného, invalidita od 41% a od 71%, trvalé následky úrazu, doba liečenia úrazu a bolestné, kritické choroby, následky kritických chorôb alebo úrazov)
  • Strata života (úmrtie, doplnkové poistneie úmrtia, úmrtie následkom úrazu)
  • Poistenie detí (trvalé následky úrazu, úmrtie, doba liečenia úrazu a bolestné, hospitalizácia,  kritické choroby detí)

Vyberáme z banky.sk