Rizikové životné poistenie Gemini


Rizikové životné poistenie Gemini sa skladá z hlavného poistenia pre prípad smrti a k nemu si môžete zvoliť niekoľko doplnkových poistení:
  • doplnkové poistenie úmrtia a invalidity
  • trvalé následky úrazu
  • práceneschopnosť
  • závažné ochorenia
Poistenie sa uzatvára na konštantnú poistnú sumu, ktorú nie je možné počas celej poistnej doby meniť.

Čakacia doba

Pri poistení závažných ochorení a invalidity je čakacia doba je 2 mesiace.

Ďalšie informácie

  • na jednej zmluve môže byť poistených viacero osôb
  • poistenie je možné uzatvoriť cez finančného sprostredkovateľa Partners Group

Vyberáme z banky.sk