Rizikové životné poistenie Gemini


Rizikové životné poistenie Gemini si klient dokáže flexibilne prispôsobiť svojim potrebám cez doplnkové poistenia: 
  • Úmrtie
  • Invalidita
  • Závažné ochorenia
  • Trvalé následky úrazu
  • Pracovná neschopnosť

Čakacia doba

Pri poistení ochorení a invalidity je čakacia doba len 2 mesiace.

Bonusy

  • Bezplatné doplnkové poistenie Úmrtia úrazom

Ďalšie informácie

  • Klient si môže vybrať konštantnú alebo klesajúcu poistnú sumu pre poistenie úmrtia alebo invalidity
  • Na jednej zmluve môže byť poistených viacero osôb
  • Poistenie je možné uzatvoriť cez finančného sprostredkovateľa Partners Group

Vyberáme z banky.sk