Rizikové životné poistenie ActiveLife

V rámci jednej zmluvy môžete poistiť 1 až 8 osôb. Deti môžete poistiť už od ich narodenia. Poistenie vás chráni aj pri dočasnej alebo úplnej strate príjmu, čo je dôležité najmä v momentoch, ak máte finančné záväzky alebo rodinu, ktorá je na vás finančne závislá. Z poistenia si v takom prípade pokryjete liečebné výdavky a splatíte napríklad hypotéku alebo úver.

Vybrať si môžete z nasledovných poistení:

  • Poistenie pre prípad smrti
  • Poistenie pre prípad invalidity
  • Kritické ochorenia
  • Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu
  • Pracovná neschopnosť
  • Hospitalizácia
  • Denné odškodné za dobu nevyhnutého liečenia úrazu
  • Chirurgický zákrok
  • Poistenie pre prípad 1. rizika (smrť, invalidita, kritické ochorenia)

Výhody pre zodpovedných

Ak žijete zdravo a chodíte pravidelne na preventívne prehliadky môžete získať zdarma až 20 % poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity a 50 % poistné krytie navyše pri poistení kritických ochorení.

Vyberáme z banky.sk