Rizikové poistenie Vodič plus

Rizikové poistenie Vodič plus vám poskytne finančné odškodnenie v prípade straty schopnosti viesť motorové vozidlo z dôvodu telesného alebo mentálneho postihnutia. Vyplatené finančné plnenie môžete využiť na čokoľvek pri riešení tejto vzniknutej situácie. Poistenie je vhodné pre všetkých šoférov.
Vstúpiť do poistenia môžete vo veku od 16 do 55 rokov.

Výhody

  • použitie finančných prostriedkov nie je účelovo viazané
  • vyplatené financie vám umožnia zaplatenie alternatívnych foriem prepravy, prestavby vozidla v súvislosti s invaliditou, úhradu nákladov spojených s liečbou alebo úhradu bežných výdavkov
  • toto poistenie môžete spojiť s povinným aj havarijným poistením a uhrádzať tak poistné jednou platbou za všetky zmluvy

Vyberáme z banky.sk