Pri zubnom benefite si nezamieňajte preventívnu prehliadku so vstupnou lekárskou prehliadkou

Zdravotné poisťovne ponúkajú zubné benefity, ktorých čerpanie je podmienené absolvovaním preventívnej prehliadky. Pozor, na akú prehliadku idete. Poistovne.sk zisťovali viac.

reading-in-hospital-waiting-room
Na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára má človek nárok každé dva roky. Ak je darcom krvi, chodieva na prevenciu každý rok. „Preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára si však netreba mýliť s prehliadkou pred nástupom do zamestnania či zdravotnými prehliadkami v práci, ktoré poskytuje zamestnávateľ,“ vysvetľuje Kristína Baluchová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne UNION.

Podstatou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára je včasné podchytenie ochorení. Preventívna prehliadka zahŕňa skompletizovanie anamnézy, kontrolu stavu očkovania, vyšetrenie krvného tlaku a pulzu, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane poradenstva. Tiež sa skontroluje dýchanie fonendoskopom. Dôležité sú laboratórne vyšetrenia – vyšetruje sa moč a krv. Preventívna prehliadka je hradená z prostriedkov verejného zdravotníctva. Účelom zdravotnej prehliadky pred nástupom do zamestnania je posúdiť zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na danú prácu. Výsledky lekárskej prehliadky určia, či môže zamestnanec danú prácu vykonávať. Povinne musia absolvovať vstupnú lekársku prehliadku zamestnanci zaradení do 3. a 4. kategórie prác (práce s vysokou a veľmi vysokou mierou rizika) a tí, ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný predpis. Vstupné prehliadky sa riadia Zákonníkom práce a Zákonom o BOZP. Nie sú hradené z verejného zdravotníctva, platí ich zamestnávateľ.

V zdravotnej poisťovni Union sa vstupná prehliadka do zamestnania nepovažuje za preventívnu prehliadku a teda z pohľadu čerpania benefitov nie je zdravotnou poisťovňou akceptovateľná.

Zdravotnú prehliadku v práci ako podmienku na čerpanie benefitov neuzáva ani VšZP: Rozsah preventívnej prehliadky u všeobecného lekára pre dospelých je stanovený zákonom. Pokiaľ je prehliadka realizovaná v rozsahu zákona, VšZP ju uznáva po doložení dokladu, teda nemusí byť nutne vykonaná len u zmluvného všeobecného lekára poistenca. Vstupné pracovné prehliadky však takýto zákonný rozsah nespĺňajú,“ vysvetľuje Mgr. Ivana Linetová z PR oddelenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

V zdravotnej poisťovni Dôvera je to inak: Pre benefity akceptujeme aj PP, ktorú hradí zamestnávateľ. Avšak, táto platí pre možnosť čerpania benefitov len na jeden rok, nie dva ako klasická PP od všeobecného lekára,“ uzatvára Matej Štepiansky, hovorca Dôvery.

Vyberáme z poistovne.sk

povoden1-redakcia

Allianz hlási výrazný nárast škôd po živloch. Náklady za ne sú rovnaké ako za celý jeden rok

Prírodné živly opäť ukazujú svoju silu. Od začiatku júna nahlásili klienti Allianz – Slovenskej poisťovne denne v priemere 75 poistných udalostí spôsobených živlom.
17.07.2024
Čítať viac o Allianz hlási výrazný nárast škôd po živloch. Náklady za ne sú rovnaké ako za celý jeden rok
burst-brodie-car

Súvisí výkon motora s počtom nehôd?

Je to mýtus, alebo pravda, že autá so silnejším motorom sa častejšie dostávajú do kolíznych situácií? Toto hovoria data.
17.07.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Súvisí výkon motora s počtom nehôd?
burst-matthew-Henry-pink-pill-pattern-on-a-baby-blue-surface

V Česku hľadajú cesty, ako doručiť lieky na predpis až domov, na Slovensku s tým máme už dvojročné skúsenosti

Politici, ale aj odborníci v Českej republike aktuálne riešia návrh zákona, ktorý by okrem voľnopredajných liekov, ktoré sa dajú objednať online s doručením domov, bolo možné doručovať na adresu aj lieky vydávané výhradne na lekársky predpis. Kým niektorí tento krok vítajú ako uľahčenie života pacienta, iní sa obávajú o zdravie pacientov.
16.07.2024
Čítať viac o V Česku hľadajú cesty, ako doručiť lieky na predpis až domov, na Slovensku s tým máme už dvojročné skúsenosti

Vyberáme z banky.sk