Pri poistení liečby na dovolenke si dajte pozor na finančné limity a doklady

Poisťovne majú na niektoré druhy ošetrení na dovolenke finančné stropy a niektoré si účtujú aj spoluúčasť . 


Poisťovne majú zvyčajne vysoké stropy na úhradu liečebných nákladov, ktoré sa pohybujú v desiatkach alebo stovkách tisíc eur. ČSOB poisťovňa vám nálady na liečbu uhradí do 150 000 eur, ale Kooperativa len do 80 000 eur, čo je skoro o polovicu menej.

Allianz-Slovenská poisťovňa poskytuje v rámci individuálneho cestovného poistenia neobmedzené krytie liečebných nákladov v zahraničí, s výnimkou niektorých špecifických druhov nákladov ako je ošetrenie zubov.

„Niektoré špeciálne produkty ako napríklad poistenie pre cestovné kancelárie alebo k platobným kartám majú limitované krytie liečebných nákladov,“ vysvetľuje Katarína Janáková, vedúca oddelenia skupinového cestovného a privátneho poistenia Allianz-Slovenskej poisťovne v našej poradni.

Keďže ošetrenie zubov je nákladná záležitosť poisťovne ho limitujú najčastejšie. Zvyčajne uhradia iba niekoľko stoviek eur na jeden zub, prípadne preplatia len ošetrenie niekoľkých zubov a nie celého chrupu a to ani v prípade úrazu.

Vyberte si najlacnejšie online poistenie!


Pripravte sa aj na spoluúčasť a papierovačky


Keď podpisujete zmluvu o cestovnom poistení pozorne si prečítajte či nemáte na niektoré druhy ošetrenia spoluúčasť.

Allianz-SP si pri poistení liečebných nákladov v cestovnom poistení uplatňuje spoluúčasť 16 eur. Ak je vyšetrenie drahšie náklady vám poisťovňa uhradí ich v plnej výške.

„Pri liečebných nákladoch nie je uplatňovaná žiadna spoluúčasť zo strany poisťovne,,” informuje Katarína Vargová, manažérka interných sietí oddelenia marketing v Kooperative.

Pri uplatňovaní si preplatenia nákladov na ošetrenie na dovolenke sa tiež pripravte na množstvo dokladov, ktoré od vás bude poisťovňa žiadať.

Aké doklady bude poisťovňa vyžadovať o návšteve lekára na dovolenke v zahraničí

  • Poistná karta s číslom poistnej zmluvy
  • Oznámenie o poistnej udalosti
  • Lekárske potvrdenie na meno klienta, predpis na lieky (uvedená diagnóza, dátum, pečiatka, podpis)
  • Pri zuboch aj doklad o absolvovaní preventívnej prehliadky nie starší ako rok
  • Platobné doklady (faktúry, pokladničné doklady za ošetrenie, nemocnicu, transport, lieky, lekáreň)
  • Zmluva o zájazde, ak cestoval s cestovnou kanceláriou
  • Policajná relácia (v prípade dopravnej nehody)

Zdroj: Kooperativa

Rýchlosť preplatenia si overte


Dôležite pri rozhodovaní o cestovnej poistke aj poisťovni je aj to, ako rýchlo vám dokáže preplatiť náklady za ošetrenie v zahraničí. Ak máte negatívne skúsenosti, že ste na peniaze čakali niekoľko mesiacov, takú poisťovňu si už v budúcnosti asi nevyberiete.

Samozrejme, rýchlosť refundácie vašich výdavkov záleží aj na vás ako rýchlo a kompletne doložíte všetky potrebné dokumenty poisťovni. Ak ich budete kompletizovať a posielať poštou po jednom môže celý proces trvať týždne až mesiace.

Proces môže spomaliť aj poisťovňa, keď má podozrenie z podvodu a bude vyžadovať viac dokladov. Z našich skúsenosti vieme, že sa poisťovákom nemusí zdať pečiatka lekára ako pravá alebo budú chcieť doplniť od lekára podrobnejšiu diagnózu a rozpis platieb za jednotlivé úkony.

„Ak nie je potrebné žiadne ďalšie šetrenie, bežné poistné udalosti preplácame behom niekoľkých dní,“ tvrdí Janáková.

Kooperativa poisťovňa začne šetrenie škodovej udalosti ihneď po obdržaní uplatnenia nároku a najneskôr do 30 dní by vám mala peniaze vrátiť. Ostatné poisťovne majú lehoty preplatenia zvyčajne do dvoch týždňov od doručenia dokladov.

lista Neprehliadnite

Originály účtov v online dobe


Pripravte sa aj na to, že poisťovne vyžadujú doložiť originály lekárskych záznamov aj o úhrade nákladov v zahraničí. Naskenované dokumenty síce môžete zaslať mailom, ale proces preplatenia to neurýchli. Originály musíte zaslať poštou alebo doniesť osobne do poisťovne.

Tento prístup je v ére internetového poistenia dosť zastaralý, keďže nahlásiť poistnú udalosť už môžete e-mailom, cez mobilnú aplikáciu alebo telefonicky.
 

Vyberáme z poistovne.sk

relaxing-brown-and-white-tabby

Poistenie psa a mačky. Čo potrebujete vedieť?

Vedeli ste, že v súčasnosti si môžete poistiť už aj psíka a mačku? Pozrite si užitočné informácie o tom, ako toto poistenie funguje a ktoré riziká kryje.
02.12.2021 | redakcia
Čítať viac o Poistenie psa a mačky. Čo potrebujete vedieť?
IMG_8017-500

Kedy treba prehodnotiť výšku poistného krytia?

Ceny nehnuteľností v rokoch 2009 až 2016 boli relatívne stabilné, potom začali mierne rásť a pandémia začala hnať ceny raketovo hore. Skontrolujte si výšku poistného krytia, či zodpovedá cene vašej nehnuteľnosti. Na toto upozorňujú odborníci.
30.11.2021 | redakcia
Čítať viac o Kedy treba prehodnotiť výšku poistného krytia?
long-tree-trunks-stab-the-sky

Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Milióny ušetrených dokumentov a obálok klientov Allianz zachránilo 2 hektárový les. Takmer polovica klientov komunikuje s Allianzom elektronicky, pri nových klientoch je to 100 %. Efektívnym nástrojom online komunikácie je portál Môj Allianz.
25.11.2021
Čítať viac o Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Vyberáme z banky.sk