Pri návšteve Slovenska zo zahraničia sa poistite

Veľa Slovákov dočasne býva a pracuje v zahraničí. Ak sa na nejakú dobu vrátia domov, mali by si zistiť, či sú ešte na Slovensku zdravotne poistení.


V prípade, že ste si našli prácu v zahraničí a odhlásili ste sa zo slovenskej zdravotnej poisťovne, mali by ste myslieť na to, že po návrate domov by ste mali mať cestovné poistenie, ktoré vám pokryje liečebné náklady. Slovenské nemocnice vás nemusia ošetriť, lebo už nie ste verejne zdravotne poistený.

Zdravotné poistenie vám zanikne, ak ste zamestnaní v cudzine a ste tam aj zdravotne poistení, ale len v prípade, že sa doma odhlásite. Ak sa neodhlásite, ste povinný ho platiť, aj keď ho väčšinu roka nevyužívate. Ak ste poistenie neplatili a neodhlásili ste sa, budete ho musieť spätne doplatiť.

Lista Odporucame
Podľa zákona ste povinní do 8 dní oznámiť zdravotnej poisťovni odhlásenie alebo prihlásenie. Na odhlásenie budete potrebovať fotokópiu pracovnej zmluvy a potvrdenie o zdravotnom poistení v cudzine, prípadne čestné prehlásenie za účelom preukázania zániku verejného zdravotného poistenia na Slovensku. Tiež ste povinný vrátiť preukaz poistenca ako aj európsky preukaz zdravotného poistenia.

V prípade, že ste sa vrátili z cudziny v priebehu jedného kalendára roka, v ktorom ste odišli, zo zákona ste povinní prihlásiť sa do 8 dní po skončení zamestnania a poistenia v cudzine v tej zdravotnej poisťovni, z ktorej ste odišli.


lista zp

 

Poistite sa ako cudzinec


Ak chodíte na Slovensko často, no nechcete sa opakovane prihlasovať a odhlasovať do zdravotnej poisťovne, zaplaťte si komerčné poistenie. A to buď v slovenskej komerčnej poisťovni alebo v zahraničnej.

Napríklad v Union poisťovni si v tomto prípade môžete zaplatiť zdravotné poistenie cudzincov, hoci v praxi cudzinec nie ste. Ak nemáte na Slovensku trvalý pobyt, berú vás poisťovne ako cudzinca. Takto poistiť sa majú možnosť aj Slováci s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa viac ako 6 mesiacov zdržujú v zahraničí a sú odhlásení z povinného verejného zdravotného poistenia.

Z tohto poistenia máte krytú neodkladnú zdravotnú starostlivosť v súvislosti s úrazom alebo ochorením, ktoré vám môžu vzniknúť počas návštevy Slovenska. Funguje to tak, že dostanete preukaz poistenca, ktorým sa preukazuje u lekára. Za ošetrenie neplatíte. Lekár vám vystaví faktúru za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a pošle ju priamo poisťovni.

Podobný produkt ponúka aj poisťovňa AXA, ktorá ním pokryje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Cudzincov zdravotne poistí aj Ergo poisťovňa.

Vyberáme z poistovne.sk

burst-Matthew Henry-zubar

Trend prechodu klientov do súkromných zdravotných poisťovní potvrdzujú aj výsledky prepoisťovania

Do Nového roka vstupujú dve súkromné zdravotné poisťovne posilnené o tisícky nových poistencov. Naopak, štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) naďalej poistencov stráca.
30.01.2023 | redakcia
Čítať viac o Trend prechodu klientov do súkromných zdravotných poisťovní potvrdzujú aj výsledky prepoisťovania
redakcia-nehoda1

Za škody vyplatila Allianz minulý rok o 30 percent viac

Účet za škody bol vyšší vo všetkých segmentoch, najviac zaplatila Allianz opäť za škody na vozidlách. V privátnom majetku riešila Allianz veľké požiare, jeden za 440-tisíc, ďalší za 161-tisíc eur. Za onkologické úmrtie vyplatila Allianz pozostalým 200-tisíc eur.
30.01.2023
Čítať viac o Za škody vyplatila Allianz minulý rok o 30 percent viac
daughter-teaching-technology

Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (1. časť) - Dôchodky

Rok 2023 so sebou prináša niekoľko dôležitých zmien v oblasti sociálneho poistenia. Dnes sme pripravili prehľad toho najdôležitejšieho v oblasti dôchodkov.
30.01.2023 | redakcia
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (1. časť) - Dôchodky

Vyberáme z banky.sk