Prémiové bývanie: poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Limity krytia:

Poistenie stavby až do poistnej hodnoty 3 000 000 eur
Poistenie domácnosti do limitu 1 000 000 eur
Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva stavby (SR) do 500 000 eur
Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti (SR/EÚ) do 500 000 eur

Riziká

Poistenie kryje všetky riziká okrem vylúčených, čo minimalizuje problémy pri likvidácii poistnej udalosti.

V prípade totálnej škody sú poistené náklady na kúpu iného bytu v danej lokalite, nie len náklady na jeho výstavbu.
Tolerancia podpoistenia je až do výšky 20% z poistnej sumy.

Zmluvu uzatvoríte elektronicky a poistenie vznikne je zaplatením poistného. 

Vyberáme z banky.sk