Pracujete v zahraničí a chcete naďalej navštevovať lekára na Slovensku? Dá sa to.

Avšak donedávna trvalo aj mesiac, kým ste si vybavili potrebné papiere. Teraz to bude podstatne jednoduchšie a hlavne kratšie. Hlavne pre tých, ktorí pracujú v ČR.
V roku 2006 sa v Európskej únii zrodila myšlienka komunikačne prepojiť všetky zdravotné poisťovne. Prinieslo by to komfort hlavne ľuďom, ktorí pracujú v inej krajine, ako majú trvalý pobyt. Na strane poisťovní by to prinieslo úsporu finančných prostriedkov a hlavne času, ktorý venujú práve riešeniu administratívy. Bohužiaľ, veľké plány ostali iba na papieri.

Najväčší pokrok v tejto oblasti urobili naši susedia Česi. Vytvorili si národnú platformu, v ktorej elektronicky prepojili všetkých sedem zdravotných poisťovní. Aby však dokázali využiť všetky možnosti, ktoré by im umožnili efektívne komunikovať, potrebovali zahraničného partnera, s ktorým by mohli začať zdieľať údaje a naozaj skrátiť lehoty na vybavenie nevyhnutnej cezhraničnej administratívy na pár hodín. Partnera našli v slovenskej zdravotnej poisťovni Dôvera.

Zdravotné poistenie na Slovensku - odborná poradňa zdarma

Poďme sa pozrieť na konkrétne výhody a použiteľnosť v praxi.  

Poistenec, Slovák s bydliskom v SR, sa zamestnal v ČR. Podľa platných predpisov má byť zdravotne poistený v ČR. Na Slovensku sa musí z poistenia odhlásiť. Ak chce naďalej navštevovať svojich lekárov na Slovensku, musí požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o vydanie bydliskového nárokového dokladu (PD S1, E106 ) a zaregistrovať si ho v slovenskej zdravotnej poisťovni.

Po registrácii v slovenskej zdravotnej poisťovni poistenec dostane od slovenskej zdravotnej poisťovne preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s označením EÚ a ten ho oprávňuje na čerpanie plnej zdravotnej starostlivosti na území SR podľa tých istých podmienok, ako majú ostatní slovenskí poistenci, teda ako keby bol poistený v SR.

*********

Poistenec ukončil pracovný pomer a poistenie v ČR. Prišiel sa prihlásiť na verejné zdravotné poistenie v SR. Nemal však doklady preukazujúce zánik verejného zdravotného poistenia v ČR, iba kópiu potvrdenia o ukončení pracovného pomeru u českého zamestnávateľa.

Poistenec bol v slovenskej zdravotnej poisťovni evidovaný s nárokovým dokladom, (napr. tlačivom PD S1), ktorý mu vydala jeho česká zdravotná poisťovňa. Aby poistenca mohli do poistenia v SR opäť prihlásiť, bolo potrebné, aby si naša zdravotná poisťovňa vyžiadala z českej poisťovne potvrdenie o dobe poistenia v ČR a súbežne aj ukončili platnosť nárokového dokladu PD S1. Po vykonaní týchto administratívnych úkonov s českou zdravotnou poisťovňou bolo s poistencom treba ešte vyriešiť podanie prihlášky na vznik verejného zdravotného poistenia v SR.

lista Neprehliadnite

 

Doteraz to znamenalo vystaviť EU formulár E108 na ukončenie PD S1 a poslať ho do českej poisťovne. Zároveň požiadať EU formulárom E104 českú poisťovňu o potvrdenie doby poistenia v ČR. Následne bolo možné u poistenca zaevidovať prihlášku na vznik verejného zdravotného poistenia v SR. Tento proces nie raz trval niekoľko týždňov.

**********

Poistenec sa zamestnal v ČR, ale neodhlásil sa z verejného zdravotného poistenia v SR. Nesplnil si tým svoju zákonnú oznamovaciu povinnosť, v dôsledku čoho ho zdravotná poisťovňa evidovala ako neplatiča a narástol mu dlh na poistnom v tisíckach eur. Dlh poisťovňa odstúpila na riešenie exekútorovi. Potom, ako ho exekútor kontaktoval, poistenec doložil potvrdenie o dobách poistenia v ČR. Vďaka tomu ho poisťovňa mohla odhlásiť z verejného zdravotného poistenia spätne a zrušiť mu dlh na poistnom. Trovy exekútorovi však musel uhradiť. Elektronickou komunikáciou sa výrazne zníži riziko exekúcie a s ňou spojených nepríjemností.

Výhody elektronickej komunikácie

  • rýchlejšie vybavenie nárokov poistenca,
  • finančná úspora v desiatkach tisíc eur ročne (odbúranie zbytočných nákladov na papier, tlač, poštovné),
  • zníženie výskytu problémov poistencov spojených so zmenou štátu poistenia,
  • zrýchlenie procesu vystavovania Náhradných certifikátov k Európskemu zdravotnému poisteniu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak poistenec nemá pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti pri sebe preukaz.

Možno si kladiete otázku, či môžete využiť služby Dôvery, aj keď ste pred odchodom k zahraničnému zamestnávateľovi boli poistení v inej zdravotnej poisťovni. Odpoveď je áno. Na Slovensku totiž prestanete platiť zdravotné poistenie a v tej chvíli je jedno, ktorú zdravotnú poisťovňu oslovíte. V celom procese hrá iba "tranzitnú" rolu.

Mechanizmus funguje takto:

Ste zdravotne poistení v ČR -> požiadate o vydanie bydliskového nárokového dokladu a zaregistrujete ho v slovenskej zdravotnej poisťovni (hociktorej) -> necháte sa ošetriť v SR -> slovenskému lekárovi za výkon zaplatí slovenská zdravotná poisťovňa -> slovenská zdravotná poisťovňa si nárokuje vo vašej českej zdravotnej poisťovni preplatenie nákladov -> česká poisťovňa uhradí náklady slovenskej zdravotnej poisťovni.


České zdravotné poisťovne rokujú aj s Union zdravotnou poisťovňou a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, aby sa pripojili k elektronickej výmene informácií. Rokovania prebiehajú aj s Rakúskom a Nemeckom. Teda krajinami, kam Slováci najčastejšie odchádzajú za prácou.


Vyberáme z poistovne.sk

31271_obr

CK YS Group vyhlásila insolventnosť, klientov odškodní Európska cestovná poisťovňa

CK YS Group informovala Európsku cestovnú poisťovňu o vyhlásení úpadku. Poisťovňa aktuálne čaká na oficiálne potvrdenie o zaevidovaní konkurzného konania k úpadku CK na miestnom príslušnom súde.
23.07.2021
Čítať viac o CK YS Group vyhlásila insolventnosť, klientov odškodní Európska cestovná poisťovňa
bills-and-receipts

Rizikové faktory a životné poistenie. Ktoré prehrešky vám ho predražia?

Fajčenie, alkohol či nadváha. Všetky tieto veci sa môžu podieľať na vzniku rôznych závažných ochorení. Môžu vám uškodiť pri uzatváraní životného poistenia? Ako ovplyvnia podmienky, za ktorých vás poisťovňa poistí?
22.07.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Rizikové faktory a životné poistenie. Ktoré prehrešky vám ho predražia?
IMG_20180706_154126_HDR

Ako vyplniť Európsky záznam o nehode pri havrárii v cudzine

Pri dopravnej nehode v zahraničí je potrebné vyplniť Európsky záznam o nehode (=Správa o nehode). Poistovne.sk vám poradia, na čo by ste pri vypĺňaní nemali zabudnúť.
19.07.2021 | redakcia
Čítať viac o Ako vyplniť Európsky záznam o nehode pri havrárii v cudzine

Vyberáme z banky.sk