Pracujete v zahraničí a chcete naďalej navštevovať lekára na Slovensku? Dá sa to.

Avšak donedávna trvalo aj mesiac, kým ste si vybavili potrebné papiere. Teraz to bude podstatne jednoduchšie a hlavne kratšie. Hlavne pre tých, ktorí pracujú v ČR.
V roku 2006 sa v Európskej únii zrodila myšlienka komunikačne prepojiť všetky zdravotné poisťovne. Prinieslo by to komfort hlavne ľuďom, ktorí pracujú v inej krajine, ako majú trvalý pobyt. Na strane poisťovní by to prinieslo úsporu finančných prostriedkov a hlavne času, ktorý venujú práve riešeniu administratívy. Bohužiaľ, veľké plány ostali iba na papieri.

Najväčší pokrok v tejto oblasti urobili naši susedia Česi. Vytvorili si národnú platformu, v ktorej elektronicky prepojili všetkých sedem zdravotných poisťovní. Aby však dokázali využiť všetky možnosti, ktoré by im umožnili efektívne komunikovať, potrebovali zahraničného partnera, s ktorým by mohli začať zdieľať údaje a naozaj skrátiť lehoty na vybavenie nevyhnutnej cezhraničnej administratívy na pár hodín. Partnera našli v slovenskej zdravotnej poisťovni Dôvera.

Zdravotné poistenie na Slovensku - odborná poradňa zdarma

Poďme sa pozrieť na konkrétne výhody a použiteľnosť v praxi.  

Poistenec, Slovák s bydliskom v SR, sa zamestnal v ČR. Podľa platných predpisov má byť zdravotne poistený v ČR. Na Slovensku sa musí z poistenia odhlásiť. Ak chce naďalej navštevovať svojich lekárov na Slovensku, musí požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o vydanie bydliskového nárokového dokladu (PD S1, E106 ) a zaregistrovať si ho v slovenskej zdravotnej poisťovni.

Po registrácii v slovenskej zdravotnej poisťovni poistenec dostane od slovenskej zdravotnej poisťovne preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s označením EÚ a ten ho oprávňuje na čerpanie plnej zdravotnej starostlivosti na území SR podľa tých istých podmienok, ako majú ostatní slovenskí poistenci, teda ako keby bol poistený v SR.

*********

Poistenec ukončil pracovný pomer a poistenie v ČR. Prišiel sa prihlásiť na verejné zdravotné poistenie v SR. Nemal však doklady preukazujúce zánik verejného zdravotného poistenia v ČR, iba kópiu potvrdenia o ukončení pracovného pomeru u českého zamestnávateľa.

Poistenec bol v slovenskej zdravotnej poisťovni evidovaný s nárokovým dokladom, (napr. tlačivom PD S1), ktorý mu vydala jeho česká zdravotná poisťovňa. Aby poistenca mohli do poistenia v SR opäť prihlásiť, bolo potrebné, aby si naša zdravotná poisťovňa vyžiadala z českej poisťovne potvrdenie o dobe poistenia v ČR a súbežne aj ukončili platnosť nárokového dokladu PD S1. Po vykonaní týchto administratívnych úkonov s českou zdravotnou poisťovňou bolo s poistencom treba ešte vyriešiť podanie prihlášky na vznik verejného zdravotného poistenia v SR.

lista Neprehliadnite

 

Doteraz to znamenalo vystaviť EU formulár E108 na ukončenie PD S1 a poslať ho do českej poisťovne. Zároveň požiadať EU formulárom E104 českú poisťovňu o potvrdenie doby poistenia v ČR. Následne bolo možné u poistenca zaevidovať prihlášku na vznik verejného zdravotného poistenia v SR. Tento proces nie raz trval niekoľko týždňov.

**********

Poistenec sa zamestnal v ČR, ale neodhlásil sa z verejného zdravotného poistenia v SR. Nesplnil si tým svoju zákonnú oznamovaciu povinnosť, v dôsledku čoho ho zdravotná poisťovňa evidovala ako neplatiča a narástol mu dlh na poistnom v tisíckach eur. Dlh poisťovňa odstúpila na riešenie exekútorovi. Potom, ako ho exekútor kontaktoval, poistenec doložil potvrdenie o dobách poistenia v ČR. Vďaka tomu ho poisťovňa mohla odhlásiť z verejného zdravotného poistenia spätne a zrušiť mu dlh na poistnom. Trovy exekútorovi však musel uhradiť. Elektronickou komunikáciou sa výrazne zníži riziko exekúcie a s ňou spojených nepríjemností.

Výhody elektronickej komunikácie

  • rýchlejšie vybavenie nárokov poistenca,
  • finančná úspora v desiatkach tisíc eur ročne (odbúranie zbytočných nákladov na papier, tlač, poštovné),
  • zníženie výskytu problémov poistencov spojených so zmenou štátu poistenia,
  • zrýchlenie procesu vystavovania Náhradných certifikátov k Európskemu zdravotnému poisteniu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak poistenec nemá pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti pri sebe preukaz.

Možno si kladiete otázku, či môžete využiť služby Dôvery, aj keď ste pred odchodom k zahraničnému zamestnávateľovi boli poistení v inej zdravotnej poisťovni. Odpoveď je áno. Na Slovensku totiž prestanete platiť zdravotné poistenie a v tej chvíli je jedno, ktorú zdravotnú poisťovňu oslovíte. V celom procese hrá iba "tranzitnú" rolu.

Mechanizmus funguje takto:

Ste zdravotne poistení v ČR -> požiadate o vydanie bydliskového nárokového dokladu a zaregistrujete ho v slovenskej zdravotnej poisťovni (hociktorej) -> necháte sa ošetriť v SR -> slovenskému lekárovi za výkon zaplatí slovenská zdravotná poisťovňa -> slovenská zdravotná poisťovňa si nárokuje vo vašej českej zdravotnej poisťovni preplatenie nákladov -> česká poisťovňa uhradí náklady slovenskej zdravotnej poisťovni.


České zdravotné poisťovne rokujú aj s Union zdravotnou poisťovňou a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, aby sa pripojili k elektronickej výmene informácií. Rokovania prebiehajú aj s Rakúskom a Nemeckom. Teda krajinami, kam Slováci najčastejšie odchádzajú za prácou.


Vyberáme z poistovne.sk

Záplavy_Rudno_Allianz1

Prírodné živly spôsobujú čoraz viac škôd, pri niektorých medziročne stúpli aj o stovky percent

Prírodné živly spôsobili minulý rok najviac škôd za posledných 5 rokov. Medziročne stúpol počet škôd o 185 percent, pričom povodne a záplavy spôsobili nárast škodovosti o 433 percent. Na ochranu klientov pred podpoistením Allianz aktualizuje výšku poistnej sumy nehnuteľnosti podľa vývoja cien realít.
24.04.2024
Čítať viac o Prírodné živly spôsobujú čoraz viac škôd, pri niektorých medziročne stúpli aj o stovky percent
policia-redakcia

Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú výtlkom? Ako kedy.

Slovenské cesty o výtlky nemajú núdzu. Aj keď ich každý rok opravia, objavia sa nové. Čo robiť, ak ste na jeden z nich s autom nabehli a odnieslo si to vozidlo? Preplatí vám škodu poisťovňa?
24.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú výtlkom? Ako kedy.
man-driving-in-car-interior

Mobil za volantom zabíja čím ďalej tým viac ľudí. Čo nato poisťovne?

V rámci EÚ Slovensko aktuálne patrí k piatim krajinám, ktoré majú nadpriemerný počet úmrtí pri dopravných nehodách. Kým počet obetí v EÚ klesá, na Slovensku nelichotivo rastie.
22.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Mobil za volantom zabíja čím ďalej tým viac ľudí. Čo nato poisťovne?

Vyberáme z banky.sk