Povinné úrazové poistenie zamestnancov môže zlacnieť

Sociálna poisťovňa by mohla prísť o ziskové úrazové poistenie. Súkromné poisťovne by oň mali záujem.


Úrazové poistenie dnes musí platiť firma za každého zamestnanca. Presun do súkromných poisťovní by bol teda pre nich istý biznis. Či by pri väčšej konkurencii viacerých poisťovní ušetrili aj firmy za nižšie sadzby poistného dnes nie je jasné. „V súčasnosti je veľmi ťažké sa vyjadriť k sadzbám, keď ešte nie je známe konkrétne znenie zákonnej úpravy tohto poistenia,“ hovorí pre Poistovne.sk Zuzana Hliváková, riaditeľka komunikácie Generali Slovensko. Podobne reaguje aj Judita Smatanová z Union poisťovne: „V súčasnosti je predčasné sa vyjadrovať. Konkrétny rozsah poistenia, podmienky a výška poplatkov bude závisieť od stanovených legislatívnych podmienok.“

Keďže pri tomto novom produkte by išlo o povinné zmluvné poistenie ako pri autách, výšku sadzieb bude iste limitovať zákon. „Budú stanovené napríklad minimálne podmienky na rozsah poistného plnenia, ale aj stanovenie okruhu osôb, ktoré budú musieť mať takéto poistenie uzatvorené,“ myslí si Hliváková. Podľa nej výšku sadzby takého poistenia by mohli ovplyvniť aj ďalšie zákonom stanovené povinnosti ovplyvňujúce výšku nákladov produktu, ktoré v súčasnosti Sociálna poisťovňa ako prevádzkovateľ zákonného poistenia nemá. Išlo by napríklad o povinný rozsah zmluvnej dokumentácie, preverovanie či daná osoba je poistená a odkedy, rôzne potvrdenia provízia za uzatvorenie zmluvy.

Vyberáme z poradne

Vyberáme z banky.sk