Poisťovňa vám preplatí čiastočne aj liečbu za hranicami

Úkony u lekára za hranicami si musíte dať zvyčajne schváliť v poisťovni. Náklady vám preplatí len do limitovanej výšky.


S kvalitou zdravotnej starostlivosti na Slovensku nie sú mnohí pacienti spokojní, preto hľadajú alternatívu za hranicami. Mnohí pritom nevedia, že zákroky v zahraničí im čiastočne vie preplatiť aj zdravotná poisťovňa na Slovensku.

Pacienti zo Slovenska už môžu od roku 2013 vycestovať za zdravotnou starostlivosťou do niektorej z členských krajín EÚ. Musia však splniť isté podmienky, aby im poisťovňa úkony preplatila.

Čo poisťovňa preplatí a čo nie

Ak sa vyberiete k zahraničnému lekárovi, musíte si zvyčajne návštevu naplánovať a dať si ju schváliť vo vašej poisťovni. Musíte mať tieto doklady:
  • žiadosť o schválenie zákroku
  • kalkuláciu nákladov zo zahraničnej nemocnice.
  • súhlas vybranej nemocnice, že vás príjme (tlačivá nájdete na webe poisťovní alebo v pobočke)

Potom má zdravotná poisťovňa lehotu 15 pracovných dní na vyjadrenie sa k žiadosti. Môže vám ju schváliť, ale aj odmietnuť. Pri odmietnutí by vám mala udať aj dôvody prečo zákrok nechválila.

Najčastejšie odmietne poisťovňa preplatiť zákrok v zahraničí vtedy, ak je ten dostupný aj na Slovensku, a teda nie je dôvod ísť za ním za hranice. Odmietne vám liečbu aj vtedy, ak vaša liečba by bolo riziková či lekár je nedôveryhodný. Takže ak by chce chceli ísť k alternatívnemu liečiteľovi za hranice, zrejme vám ho poisťovňa neuhradí.

Na druhej strane zahraničný lekár, ktorého ste si vybrali, nemusí byť len v štátnej nemocnici. „Môže to byť aj privátny lekár bez zmlúv so zdravotnými poisťovňami,“ tvrdí poisťovňa Dôvera na svojom webe.

Zoznam vyšetrení, na ktoré potrebujete získať súhlas poisťovne vopred, určuje vyhláška ministerstva zdravotníctva. Sú medzi nimi napríklad zákroky ako umelé oplodnenie, výmena bedrových kĺbov či transplantácia obličky. Ak váš zákrok na zozname nie je, súhlas poisťovne vopred potrebovať nebudete.

Bez súhlasu poisťovne môžete ísť do zahraničia v prípade operácie mandlí, ošetrenia zubného kazu, operácie šedého zákalu, či vyšetrenia CT a mamografie. Aj na niektoré vyšetrenia u ambulantného špecialistu - ako gynekológ, zubár, internista, onkológ či kardiológ - nie je potrebné žiadať súhlas vopred, pretože ide o takzvané poskytnutie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Dokonca aj budúce mamičky, ktoré by chceli rodiť v príjemnejšom prostredí v susednom Rakúsku, si nemusia schváliť pôrod vopred. „Pôrod v nemocnici, ale nie ambulantný pôrod, si môžete naplánovať bez nášho súhlas vopred. Preplatíme vám ho do výšky cien na Slovensku,“ tvrdí poisťovňa Dôvera. Ak by sa rodička nachádzala náhodou v susednej krajine v čase pôrodu, ten jej tiež poisťovňa preplatí, keďže sa v tomto prípade jedná o neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Ak ste pacient s diagnózou, ktorú na Slovensku nevedia lekári riešiť, môžete odbornú pomoc tiež hľadať za hranicami a poisťovne vám zvyčajne vyhovejú.

Zdravotná poisťovňa však môže schváliť plánovanú liečbu v zahraničí aj vtedy, ak sa potrebná liečba na Slovensku vykonáva. Zvyčajne to schváli vtedy, ak by poistenec na Slovensku musel na liečbu čakať príliš dlho, no vzhľadom na vývoj jeho zdravotného stavu už čakať nemôže.

V prípade, že poisťovňa vám žiadosť zamietne, môžete sa do dvadsiatich dní odvolať.  

Peniaze sú limitované

V západnej Európe je zvyčajne zdravotná starostlivosť drahšia ako na Slovensku. Preto sa poisťovne bránia preplácať ju úplne. Informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách Európskej únie a o miere spoluúčasti pacientov na úhrade nájdete aj na webe Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Po schválení žiadosti vám poisťovňa vystaví potvrdenie, že súhlasí s preplatením nákladov, ale aj tu sú limity. Zdravotná poisťovňa poistencovi preplatí náklady len do výšky úhrady rovnakej zdravotnej starostlivosti poskytovanej na Slovensku. „Preplatíme vám toľko, koľko by sme uhrádzali lekárovi na Slovensku,“ vysvetľuje Dôvera na svojom webe. Rozdiel v tejto sume si budete musieť doplatiť sami. Ak teda idete na drahú operáciu, ktorá sa u nás dá urobiť lacnejšie, rozdiel si doplatíte. V prípade prirodzeného pôrodu vám napríklad Dôvera preplatí okolo 590 eur z ceny zahraničného pracoviska. V prípade operácie mandlí to bude približne 200 eur a pri oprave kazu a plomby to bude asi 17 eur. Navyše, všetky príplatky za nadštandardné služby, ako je výber operatéra, vám poisťovňa taktiež nepreplatí.

Refundácia bude neskôr

Ak už zákrok v zahraničí absolvujete, musíte si dať do poisťovne žiadosť o refundáciu úkonov. Mali by ste k nej priložiť aj originál dokladu o zaplatení, faktúru s rozpisom výkonov, ale aj lekársku správu. V prípade hospitalizácie by mala obsahovať aj dátum a čas prijatia a prepustenia z nemocnice. Cudzojazyčnú zdravotnú dokumentáciu je potrebné preložiť do slovenčiny, nemusí byť preložená úradným prekladom. Zdravotná poisťovňa žiadosť spracuje a vybaví do troch mesiacov od prijatia. Vy ako pacient si teda musíte zákrok za hranicami zaplatiť sami a až neskôr vám prídu vrátené peniaze od poisťovne.
 

Vyberáme z poistovne.sk

burst-reading-in-hospital

eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?

Potrebujete lieky? Nemusíte chodiť do ambulancie, stačí zavolať.
19.04.2024 | redakcia
Čítať viac o eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?
freelancer-typing-on-keyboard

Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?

Pri niektorých finančných produktoch je možné určiť oprávnenú osobu. Pozrite si, prečo sa ju oplatí určiť a aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom.
17.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?
dentist-doing-checkup

Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Návšteva zubára sa niektorým Slovákom predraží. Ministerstvo zdravotníctva SR totiž po konzultácii s rezortom financií navrhlo revíziu v benefitoch zdravotných poisťovní. Dotkne sa pritom práve poskytovania zubného benefitu zdravotnými poisťovňami.
15.04.2024
Čítať viac o Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Vyberáme z banky.sk