Poisťovňa vám preplatí aj liečbu za hranicami, ale nie každú

Náklady na liečbu za hranicami vám poisťovňa preplatí len do limitovanej výšky. Prečítajte si, aké ošetrenie vám preplatia a ktoré si musíte zaplatiť sami.


Ak nie ste spokojní s kvalitou zdravotnej starostlivosti na Slovensku či čakaním na zákrok, môžete sa dať liečiť aj za hranicami. Zákroky v zahraničí vám čiastočne vie preplatiť aj vaša slovenská zdravotná poisťovňa. Musíte však splniť isté podmienky, aby vám poisťovňa liečbu preplatila.

Kedy vám liečbu neschvália

Ak sa vyberiete k zahraničnému lekárovi, musíte si zvyčajne návštevu naplánovať a dať si ju schváliť vo vašej poisťovni. Pri schvaľovaní zahraničného zákroku je okrem iného podstatné odporučenie na operáciu od slovenského lekára-špecialistu. Ak sa chcete liečiť v zahraničí len na vlastnú žiadosť, nemusí vám poisťovňa vyhovieť.

Na čo máte nárok v rámci zdravotného poistenia – odborné poradenstvo zdarma

 Po podaní žiadosti má zdravotná poisťovňa lehotu 15 pracovných dní na vyjadrenie sa k vašej žiadosti. Môže vám ju schváliť, ale aj odmietnuť. Najčastejšie odmietne poisťovňa preplatiť zákrok v zahraničí vtedy, ak je tento bežne dostupný aj na Slovensku, a teda nie je dôvod cestovať za ním za hranice. Poisťovňa vám odmietne preplatiť liečbu aj vtedy, ak by bola riziková, či lekár nedôveryhodný. Takže ak by ste chceli ísť k alternatívnemu liečiteľovi za hranice, zrejme vám to poisťovňa neuhradí.

Pri odmietnutí by vám zdravotná poisťovňa mala uviesť dôvody, prečo zákrok neschválila. V prípade, že vám žiadosť zamietnu, môžete sa do dvadsiatich dní odvolať.


 Čo poisťovňa preplatí a čo nie

Zoznam vyšetrení, na ktoré potrebujete získať súhlas poisťovne vopred, určuje vyhláška ministerstva zdravotníctva. Sú medzi nimi napríklad zákroky ako umelé oplodnenie, výmena bedrových kĺbov, či transplantácia obličky. Ak váš zákrok na zozname nie je, súhlas poisťovne vopred potrebovať nebudete.

Bez súhlasu poisťovne môžete ísť do zahraničia v prípade operácie mandlí, ošetrenia zubného kazu, operácie šedého zákalu či vyšetrenia CT a mamografie. Aj na niektoré vyšetrenia u ambulantného špecialistu ako gynekológ, zubár, internista, onkológ či kardiológ nie je potrebné žiadať súhlas vopred, pretože ide o takzvané poskytnutie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Dokonca ani budúce mamičky, ktoré by chceli rodiť v príjemnejšom prostredí v susednom Rakúsku, si nemusia nechať schváliť pôrod vopred. Poisťovne vám však náklady na pôrod preplatia len do výšky cien na Slovensku.

Ak ste pacient s diagnózou, ktorú na Slovensku nevedia lekári riešiť, aj v takomto prípade môžete odbornú pomoc hľadať za hranicami a poisťovne vám zvyčajne vyhovejú.

Zdravotná poisťovňa však môže schváliť plánovanú liečbu v zahraničí aj vtedy, ak sa potrebná liečba na Slovensku vykonáva. Zvyčajne to schváli vtedy, ak by ste museli čakať na liečbu príliš dlho a to by mohlo ohroziť váš zdravotný stav.

Zahraničný lekár, ktorého ste si vybrali, nemusí fungovať iba v štátnej nemocnici - môže to byť aj privátny lekár bez zmlúv so zdravotnými poisťovňami.

 Lista Odporucame

 Limitované preplácanie

Po schválení žiadosti o zahraničnú liečbu vám poisťovňa vystaví potvrdenie, že súhlasí s preplatením nákladov. Nečakajte, že vám preplatia všetko. V západnej Európe je zvyčajne zdravotná starostlivosť drahšia ako na Slovensku. Preto sa naše poisťovne bránia preplácať ju v plnom rozsahu. Informácie o približných cenách zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách Európskej únie a o miere spoluúčasti pacientov na úhrade nájdete aj na webe Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 Zdravotná poisťovňa vám teda preplatí náklady len do takej výšky, koľko by za rovnaký zákrok uhradila lekárovi na Slovensku. Ak teda idete na drahú operáciu, ktorá sa u nás dá urobiť lacnejšie, rozdiel si doplatíte. V prípade prirodzeného pôrodu vám napríklad poisťovňa Dôvera preplatí okolo 590 eur z ceny zahraničného pracoviska. V prípade operácie mandlí to bude približne 200 eur. Navyše, žiadne príplatky za nadštandardné služby - ako napríklad výber operatéra - vám poisťovňa nepreplatí.

 Na peniaze si počkáte

Ak už zákrok v zahraničí absolvujete, musíte si dať do poisťovne žiadosť o refundáciu úkonov. Mali by ste k nej priložiť originál dokladu o zaplatení, faktúru s rozpisom výkonov, ale aj lekársku správu. V prípade hospitalizácie by mala obsahovať okrem iného dátum a čas prijatia aj prepustenia z nemocnice. Cudzojazyčnú zdravotnú dokumentáciu je potrebné preložiť do slovenčiny, no nemusí byť preložená úradným prekladom. Zdravotná poisťovňa má povinnosť vašu žiadosť vybaviť do troch mesiacov od prijatia. Vy ako pacient si teda musíte zákrok za hranicami zaplatiť sami a peniaze od poisťovne vám prídu až neskôr.

 Doklady potrebné na schválenie zahraničnej liečby:

·         žiadosť o schválenie zákroku

·         odporúčanie slovenského lekára

·         kalkuláciu nákladov od zahraničnej nemocnice či lekára

·         potvrdenie klinického pracoviska (vybranej nemocnice) na Slovensku

Vyberáme z poistovne.sk

bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli
Doktor a peniaze-001

Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?

Dieťa v škole utrpelo úraz a privolaný záchranár ho nechcel ošetriť, lebo malo len kópiu preukazu poistenca. Je tento postup správny? Čo ak pri sebe vôbec nemáte kartičku poistenca?
16.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?
31403_obr

Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali zmenám v dôchodkovom poistení, druhému dôchodkovému pilieru, zmenám v ePN, v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení; dnes pokračujeme zmenami pri výbere a platení poistného.
15.02.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

Vyberáme z banky.sk