Poisťovňa UNIQA kúpila poisťovňu AXA. Ako pocítia zmenu klienti?

Bude treba podpisovať nové zmluvy? Zostanú účty na platenie poistného tie isté? Bude sa nejako meniť portfólio? Na tieto praktické otázky nám odpovedala Beata Lipšicová, PR špecialistka poisťovne UNIQA.

Businessman podpisuje zmluvu-001
Pre klientov UNIQA sa z pohľadu ich existujúcich zmlúv nič nemení ani sa nebude. V tejto chvíli sa nemení nič ani pre AXA klientov. Aj naďalej tak môžu využívať produkty a služby, na ktoré sú zvyknutí, a nemusia podnikať žiadne ďalšie kroky. Podmienky ich zmlúv sú platné a nemôžu byť zmenené bez ich súhlasu. Plnenie, ktoré zo zmlúv vyplýva, je aj naďalej plne garantované. Nemusia mať obavy ani o svoje úspory v dôchodkových fondoch, obe dôchodkové spoločnosti budú zaradené do skupiny UNIQA vrátane ich existujúcich licencií a celého súčasného teamu, ktorý sa o zmluvy DDS a DSS staral. Zmluvy teda budú ďalej pokračovať bez akejkoľvek zmeny so všetkými povinnosťami a právami, ktoré zo zmluvy vyplývajú.

V okamihu, keď sa obe spoločnosti spoja do jednej, tak, ako je plánované, bude záväzky voči súčasným klientom AXY plniť UNIQA.

Zmení sa cena poistenia?

Nie, nezmení, samozrejme ceny niektorých produktov sa pri výročí menia napríklad kvôli dohodnutej indexačnej doložke, ale aj tieto mechanizmy zostanú bez zmeny.

Ak má klient poistnú zmluvu v AXA, treba, aby podpísal novu s UNIQA, alebo jeho zmluva aj poistný produkt budú naďalej platiť a nemusí meniť nič?
Poisťovňa nie je oprávnená jednostranne meniť poistnú zmluvu, a to ani ak dochádza k prevodu poistného kmeňa na inú poisťovňu, alebo k zlúčeniu kmeňov viacerých poisťovní. Všetky zmluvy pobežia ako doteraz, nebudú sa meniť ani účty, na ktoré je potrebné hradiť poistné. O všetkých prípadných zmenách sa bude včas dopredu informovať, súčasná zmluva zostane naďalej v platnosti v stave, v akom bola pri zmene spoločnosti. Bude sa meniť výška poistného pre klientov AXA?
Nie, nebude, všetky zmluvy pobežia ako doteraz, nebudú sa meniť ani účty, na ktoré je potrebné hradiť poistné. O všetkých prípadných zmenách sa bude včas dopredu informovať.

Ako sa zmení produktové portfólio poisťovne? Ostane niečo z AXA, alebo ostanú len UNIQA produkty? Prípadne vzniknú nejaké nové, "hybridné"?
Obe spoločnosti sa dohodli na tom, že budú ponúkať aj produkty obidvoch spoločností a súčasne začali s prípravou nových produktov pre všetky hlavné oblasti, kde budú zakomponované výhody z obidvoch existujúcich riešení a viacero atraktívnych noviniek. Kompletná produktová ponuka pre hlavné oblasti (autá, majetok občanov a poistenie osôb) by mala byť k dispozícii koncom budúceho roka. Do tej doby budú zachované v ponuke súčasné produkty.

Ku ktorému dátumu sa nahradia "vývesné štíty AXA" novým logom UNIQA?
Na prelome rokov sa budú preznačovať všetky kontaktné miesta AXA na UNIQA. Pre klientov ponechajú viditeľne aj informáciu, že ide o kontaktné miesto pre AXA klientov. Klienti AXA budú môcť aj naďalej vybaviť všetky záležitosti ohľadne svojich zmlúv na týchto kontaktných miestach.

Čo sa stane s klientskym portálom AXA?
Zostane plne funkčný a k dispozícii pre všetkých klientov AXA. Portál bude musieť postupne zmeniť svoj názov, nakoľko prejde pod značku UNIQA. Klienti AXA však v ňom aj naďalej nájdu informácie o svojich zmluvách tak, ako doteraz.

Čo sa týka pobočkovej siete, ako sa zmení?
Spolu so spoločnosťami AXA preberá UNIQA aj ich pobočkovú sieť, bude preznačená a bude operovať pod značkou UNIQA. Klienti AXA však aj naďalej budú môcť vybaviť všetky záležitosti okolo svojich zmlúv na pôvodných pobočkách AXA. V prvej fáze budú tieto obsluhovať len klientov AXA. Cieľom však je byť čo najbližšie pri klientoch a plnohodnotne rozšíriť pobočkovú sieť. V priebehu budúceho roka sa plánuje zjednotenie služieb a všetci klienti AXA aj klienti UNIQA budú môcť využívať plnohodnotne všetky služby pobočiek, označených UNIQA. Čiže aj pôvodných AXA aj pôvodných UNIQA pobočiek.

Ak mala AXA nejaké nadštandardné služby, ktoré UNIQA svojim klientom neposkytovala, zachovajú sa, prípadne rozšíria aj pre klientov UNIQA?
Pre klientov AXA sa zachovajú všetky podmienky, ktoré majú dojednané v poistných zmluvách, to znamená aj všetky služby. Cieľom spájania sa je môcť poskytnúť všetkým klientom ešte lepší servis, snahou bude v budúcnosti zobrať to najlepšie z oboch spoločností.

Vyberáme z poistovne.sk

Chystáte sa na cintorín? Prekvapiť vás môžu zlodeji ale i poškodený pomník

Výtržníctvo a krádeže na cintorínoch nie je nič neobvyklé. Podľa správcov sú častým objektom zlodejov nielen kvety, vence a mosadzné svietniky, ale aj medené a  železné kríže alebo stojany.
26.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Chystáte sa na cintorín? Prekvapiť vás môžu zlodeji ale i poškodený pomník
17794

Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii

Policajné štatistiky z roku 2021 uvádzajú, že počet zrážok áut so zverou stúpol medziročne takmer o tretinu. Poistovne.sk vám poradia, ako nestratiť chladnú hlavu a ako vybaviť poisťovňu.
22.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii
53665

Allianz získala prvenstvo za riadenie ľudského kapitálu

Allianz – Slovenská poisťovňa získala ocenenie Leading HR Organisation v sektore poisťovníctvo v 10. ročníku rebríčka, ktorý pravidelne vyhlasuje poradenská spoločnost PwC. Allianz sa tak stala jednotkou na poisťovacom trhu v efektívnom riadení ľudských zdrojov a najlepšími výsledkami v oblasti personálneho manažmentu na Slovensku.
22.10.2021
Čítať viac o Allianz získala prvenstvo za riadenie ľudského kapitálu

Vyberáme z banky.sk