Poistné sa môže považovať za daňový výdavok

 

Blíži sa termín podania daňového priznania. Komunálna poisťovňa radí, či a ako podliehajú dani plnenia z jednotlivých poistení a kedy sa zaplatené poistné považuje za daňovo uznateľný výdavok.

Životná poistka - dožitie

V roku 2013 klient dostal vyplatené poistné plnenie z poistenia pre prípad dožitia sa konca poistnej doby.
Za podmienky, že vyplatená čiastka bola vyššia ako zaplatené poistné klientom, zrážkovú daň odvedie daňovému úradu za poisteného poisťovňa, a o tejto skutočnosti ho následne informuje listom. Zdaní sa však iba rozdiel medzi zaplateným poistným a úrokom, ktorý poisťovňa pripísala klientovi ako bonus navyše. V tomto prípade sa daňová povinnosť klienta považuje vykonaním zrážky za vysporiadanú a neuvádza sa v daňovom priznaní. To isté platí aj vtedy, ak klient zruší poistku predčasne.

Rovnaký princíp sa uplatňuje aj pri detskom či penzijnom poistení, keďže aj tieto sa považujú za poistenia na dožitie určitého veku. V prípade dôchodkového poistenia si poistený môže vyžiadať jednorazový výber nasporenej sumy, v takom prípade sa zrážková daň (mimo zaplateného poistného) odráta z jednorazovej výplaty. Ak chce mať vyplácaný mesačný dôchodok, tak sa daň rozráta tak, že sa strháva z mesačných dôchodkov. Takýto príjem teda vôbec neuvádzate do daňového priznania, keďže sa zdaní zrážkovou daňou.

Životná poistka – smrť

Ak oprávnená osoba dostala vyplatenú finančnú sumu po zosnulom, ktorý mal uzavretú poistku, tento príjem je od dane oslobodený. Poisťovňa teda vyplatí celú poistnú sumu.

Pripoistenia

Rozšírili ste svoju štandardnú životnú poistku o ochranu proti rizikám navyše? Všetky pripoistenia sú od dane oslobodené, či už ide o trvalé následky úrazu, hospitalizáciu, odškodné v prípade PN, straty zamestnania... Poistné sumy vám poisťovňa vyplatí bez zrážky.

Poistenie vozidiel – povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie

Všetky preukázateľné náklady na vozidlá, ktoré sú zahrnuté v obchodnom majetku daňovníka a slúžia na podnikateľskú činnosť, sú v zmysle ust. § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. daňovými nákladmi na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. To znamená, že živnostník, či spoločnosť s ručením obmedzeným môže považovať zaplatené poistné na PZP či havarijné poistenie za daňovo uznateľné výdavky, ak poistené vozidlá slúžia na podnikanie.

Poistenie zodpovednosti

Niektorým profesiám zákon dokonca prikazuje mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu. Sú to napríklad lekári, zdravotnícki pracovníci, architekti, stavební inžinieri, exekútori, geodeti a kartografi, advokáti, účtovní či daňoví poradcovia... Keďže zaplatené poistné preukázateľne súvisí s vykonávaním podnikateľskej činnosti, považuje sa za daňovo uznateľný výdavok.

Poistenie majetku
Poistené budovy, majetok, stroje a ďalšie zariadenia, ktoré sú zahrnuté v obchodnom majetku daňovníka a slúžia na podnikateľskú činnosť sú nákladmi v zmysle ust. § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. To znamená, že v daňovom priznaní si poistné môžete zahrnúť do výdavkov na zníženie čiastkového základu dane.
 

Vyberáme z poistovne.sk

grateful-patient

Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne

To, že vysoký krvný tlak ľudia podceňujú a mnohí ani netušia, že ho majú, je už dlhšie známe. Zdravotné poisťovne upozorňujú na nové fakty o hypertenzii, ktorou trpia už aj deti.
20.06.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne
20073

Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Počet nehôd motorkárov sa z roka na rok zvyšuje. Podľa štatistík Polície SR prišlo minulý rok o život na slovenských cestách 28 motorkárov. Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrilo neprispôsobenie jazdy technického stavu vozovky, nedanie prednosti, ale aj požitie alkoholu, či omamných látok.
19.06.2024
Čítať viac o Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne
burst-partners-donut-float-fun

Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Výhody zdravotnej poisťovne viete využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozrite si, ako so zdravotnou poisťovňou môžete ušetriť desiatky eur a v ktorých prípadoch jej pomoc naozaj oceníte.
19.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Vyberáme z banky.sk