Poistenie zodpovednosti na lyžovačke vám preplatí aj právnika

Ak lyžujete doma či v zahraničí rátajte si tým, že obeť zrážky od vás môže na svahu vyžadovať preplatenie lyží či nákladov na ošetrenie.  


V prípadoch zrážky na lyžiarskom svahu je zvyčajne jasný vinník nehody. Ak ste zozadu narazili do stojaceho lyžiara vina padá na vás. Nie vždy vyviaznete z nehody len s ospravedlnením. Najmä v zahraničí si ľudia vedia vymáhať svoje bolestné aj na súdoch. V takom prípade vám pomôže poistenie zodpovednosti za škodu. To si môžete priplatiť v rámci cestovného poistenia.

Zvyčajne toto poistenie stojí iba niekoľko centov na deň, ale vie vás ochrániť pre tisícovými účtami za poškodenú lyžiarsku výstroj, platby za úrazy či za právnika.

Lista Odporucame V ČSOB poisťovni vám toto pripoistenie pokryje náklady na ošetrenie lyžiara, jeho prípadnú hospitalizáciu či iné liečebné náklady. Rovnako pokryje aj náklady za škody na jeho lyžiach, alebo inej športovej výstroje. Limity poistného plnenia majú poisťovne zvyčajne dosť vysoké v desiatkach tisíc eur.

Aby za vám poisťovňa bola ochotná platiť budete jej musieť dokazovať svoju vinu.

„Musí však byť jasné, že poistený bol vinníkom zrážky, napríklad z výpovedí svedkov. Škodu by poistený mal zdokumentovať napríklad fotografiou a poškodené veci alebo ich zvyšky podľa možnosti by si mal poistený uschovať. Následne poisťovňa bude žiadať od poškodeného, aby danú výstroj vydokladoval originálnymi dokladmi,“ upozorňuje Daniela Šulcová, hovorkyňa Komunálnej poisťovne.

Ako postupovať pri zrážke na svahu

  • škodovú udalosť okamžite hlásiť asistenčnej službe a riadiť sa jej pokynmi
  • zabezpečiť si mená a kontaktné adresy svedkov 
  • pri spornom zavinení privolať aj políciu a vyžiadať si policajnú správu
  • snažiť sa zdokumentovať okolnosti škody (fotografujte)
  • nepodpisovať žiadny dokument, ktorého obsahu nebudete rozumieť 

Náklady na právnika majú stropy


Toto pripoistenie vám pomôže mi aj pri prípadnom súdnom spore s poškodenou osobou. Poisťovne vám uhradia náklady na advokáta, ale majú svoje stropy. Tie sa pohybujú okolo niekoľko tisíc eur.

„V súdnom konaní o náhrade škody, ktorú má poisťovňa nahradiť, musí poistený postupovať v súlade s pokynmi poisťovne, najmä sa s ňou dohodnúť o tom, kto ho bude zastupovať,“ informuje Šulcová.

Náklady na súdne spory vrátane advokáta preplácajú poisťovne do výšky poistnej sumy poistenia zodpovednosti za škodu. Platí, že čím drahšiu poistku máte tým viac peňazí dostanete.

V Komunálnej poisťovni v rámci cestovného poistenia na Slovensku je poistná suma je do výšky 33 193 eur a v zahraničí si môžete dojednať sumy aj nižšie alebo v rovnakej výške.

Vyberáme z poistovne.sk

grateful-patient

Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne

To, že vysoký krvný tlak ľudia podceňujú a mnohí ani netušia, že ho majú, je už dlhšie známe. Zdravotné poisťovne upozorňujú na nové fakty o hypertenzii, ktorou trpia už aj deti.
20.06.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne
20073

Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Počet nehôd motorkárov sa z roka na rok zvyšuje. Podľa štatistík Polície SR prišlo minulý rok o život na slovenských cestách 28 motorkárov. Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrilo neprispôsobenie jazdy technického stavu vozovky, nedanie prednosti, ale aj požitie alkoholu, či omamných látok.
19.06.2024
Čítať viac o Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne
burst-partners-donut-float-fun

Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Výhody zdravotnej poisťovne viete využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozrite si, ako so zdravotnou poisťovňou môžete ušetriť desiatky eur a v ktorých prípadoch jej pomoc naozaj oceníte.
19.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Vyberáme z banky.sk