Poistenie úveru pre prípad úmrtia ochráni aj vašich dedičov

Poisťovne a banky sa vás pred uzatvorení poistenia úveru na bývanie či spotrebáku budú pýtať aj na váš zdravotný stav. Neskúmajú ho však podrobne.  


Väčšina bánk a poisťovní nekontrolujú vaše zdravie pri poistení úveru detailne a na lekársku prehliadku vás pošlú iba pri rizikovejších úveroch s vyššími poistnými sumami. Zvyčajne im stačí vyplnený dotazník o vašom zdraví, ktorý si môžu, ale nemusia overovať.

ČSOB poisťovňa pri poistení k hypotekárnemu alebo spotrebiteľskému úveru nevyžaduje vypĺňanie zdravotného dotazníka ani absolvovanie zdravotnej prehliadky a to ani pri vyšších sumách úveru.

„Svoj zdravotný stav nám klient deklaruje vo forme vyhlásenia, ktoré je súčasťou úverovej zmluvy,“ informuje Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny.

Generali poisťovňa neponúka špeciálny produkt výlučne len na poistenie úverov, ale môžete si tam poistiť úver cez životné poistenia La Vita. Rizikový variant tohto poistenia máte možnosť vinkulovať v prospech banky.

„Klient musí pri uzatváraní poistnej zmluvy vyplniť zdravotný dotazník. Ak ide o nadštandardné poistné sumy, je potrebné absolvovať lekársku prehliadku,“ dodáva Lucia Makayová, hovorkyňa Generali.

Čakacie lehoty v prípade smrti nie sú


Pri chorobe majú poisťovne čakaciu lehotu zvyčajne 60 dní odkedy vám začnú splácať úver. Ak zadlžený človek zomrie a má poistený úver poisťovne vyplácajú poistné plnenie bez čakania. Generali vám poistné plnenie vyplatí do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti.

Poisťovne zvyčajne nečakajú ani na ukončenie dedičského konania, ktoré sa môže ťahať mesiace, ale splatia váš záväzok voči banke v plnej výške teda istinu aj úroky a aj poplatky spojené s bežnou správou účtu za obdobie od dátumu splatnosti poslednej splátky úveru. Peniaze pôjdu priamo banke nie dedičom.

ČSOB Poisťovňa tiež neuplatňuje žiadnu čakaciu lehotu a právo na poistné plnenie máte klient už od prvého dňa poistenia.

Lista Odporucame

Výluky a limity


Pozor si však dávajte na výluky či limity z poistného plnenia pri poistení smrti. ČSOB Poisťovňa vám nemusí vyplatiť poistné ak ste vykonávali rizikové športy ako napríklad bungee jumpingu či horolezectvo či manipulovali so zbraňami, výbušninami, horľavinami a toxickými látkami.

Vylúčená z poistenia je taktiež smrť, ktorá nastala v dôsledku úrazu, resp. ochorenia, ktoré boli diagnostikované už pred začiatkom poistenia, smrť v dôsledku samovraždy alebo smrť následkom pohlavnej nákazy,“ dodáva Eliášová.

Spoludlžník môže splácať tiež


Problémy pri vyplatení poistenia môžu nastať aj vtedy, keď zomrie poistený klient, ale mal na úvere spoludlžníka.

V Generali vyplatenie plnenia závisí od toho, či daná poistná zmluva bola vinkulovaná v prospech banky.

ČSOB Poisťovňa v prípade smrti poisteného dlžníka splatí celý zostatok úveru v súlade s dohodnutými poistnými podmienkami. Výnimku tvoria hypotekárne úvery, pri ktorých bola dohodnutá nižšia poistná suma v porovnaní s poskytnutou výškou úveru, teda ak bol úver podpoistený.

„Podpoistenie úveru umožňuje poistiť úver v rozsahu 100% až 50% z počiatočnej výšky úveru, čo umožní jednak znížiť výšku mesačného poistného, zároveň je však aspoň časť úveru krytá poistením. Nepoistenú časť úveru v takomto prípade splácajú spoludlžníci,“ dodáva Eliášová.

Poistenie úveru pre prípad smrti sa teda oplatí mať prevažne jednému dlžníkovi. Ak je na úvere aj spoludlžník, môže mu ostať na krku nesplatený úver alebo jeho časť.
 

Vyberáme z poistovne.sk

povoden1-redakcia

Allianz hlási výrazný nárast škôd po živloch. Náklady za ne sú rovnaké ako za celý jeden rok

Prírodné živly opäť ukazujú svoju silu. Od začiatku júna nahlásili klienti Allianz – Slovenskej poisťovne denne v priemere 75 poistných udalostí spôsobených živlom.
17.07.2024
Čítať viac o Allianz hlási výrazný nárast škôd po živloch. Náklady za ne sú rovnaké ako za celý jeden rok
burst-brodie-car

Súvisí výkon motora s počtom nehôd?

Je to mýtus, alebo pravda, že autá so silnejším motorom sa častejšie dostávajú do kolíznych situácií? Toto hovoria data.
17.07.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Súvisí výkon motora s počtom nehôd?
burst-matthew-Henry-pink-pill-pattern-on-a-baby-blue-surface

V Česku hľadajú cesty, ako doručiť lieky na predpis až domov, na Slovensku s tým máme už dvojročné skúsenosti

Politici, ale aj odborníci v Českej republike aktuálne riešia návrh zákona, ktorý by okrem voľnopredajných liekov, ktoré sa dajú objednať online s doručením domov, bolo možné doručovať na adresu aj lieky vydávané výhradne na lekársky predpis. Kým niektorí tento krok vítajú ako uľahčenie života pacienta, iní sa obávajú o zdravie pacientov.
16.07.2024
Čítať viac o V Česku hľadajú cesty, ako doručiť lieky na predpis až domov, na Slovensku s tým máme už dvojročné skúsenosti

Vyberáme z banky.sk