Poistenie úrazu a choroby Easy Risk

Poistenie úrazu a choroby Easy Risk ponúka širokú poistnú ochranu na vážne aj menej vážne riziká. Je vhodné pre tých, ktorí chcú zabezpečiť seba a svojich blízkych v prípade úrazu a/alebo choroby.
Na jednej poistnej zmluve môže byť poistených až 12 osôb.

Doplnkové poistenia

Ponuka doplnkových poistení pre dospelého:
 • Smrť následkom úrazu
 • Zlomeniny a popáleniny
 • Denné dávky za liečenie úrazu
 • Bolestné za liečenie úrazu
 • Hospitalizácia
 • Chirurgický zákrok
 • Invalidita
 • Ženské kritické choroby a komplikácie v tehotenstve a pri pôrode
 • Pracovná neschopnosť
 • Lekárske konzultácie
 • Trvalé následky úrazu
 • Kritické choroby
Ponuka doplnkových poistení pre dieťa:
 • Zlomeniny a popáleniny
 • Denné dávky za liečenie úrazu
 • Bolestné za liečenie úrazu
 • Hospitalizácia
 • Chirurgický zákrok
 • Trvalé následky úrazu
 • Detské kritické choroby

Vyberáme z banky.sk