Poistenie Senior

Poistenie pre Seniorov je kapitálové životné poistenie.

Poistenie zabezpečí najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb. V prípade úmrtia následkom dopravnej nehody ponúka zvýšené plnenie.

Poistenie je určené pre klientov vo veku 55 až 70 rokov s poistným krytím do 95. roku života.
Poistenie Senior si môžete vyskladať z týchto poistení:

Hlavné poistenie
  • Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia so skrátenou dobou platenia
Voliteľné poistenia
  • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
  • Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou a plnením od 10 %
  • Poistenie telesného poškodenia následkom úrazu
  • Služba Asistent

Vyberáme z banky.sk