Poistenie schopnosti splácať

Poistenie schopnosti splácať splátky úverov znižuje riziko možných budúcich problémov so splácaním. Ochráni vás pred neočakávanými životnými udalosťami, ktoré by mohli ohroziť vašu schopnosť splácať finančné záväzky. Poistenie je možné uzavrieť súčasne spolu s úverovou zmluvou.
Poistenie je možné dojednať k spotrebnému úveru, hypotekárnemu úveru, kreditnej karte, lízingu.

Poisťované riziká:
  • smrť následkom úrazu alebo choroby
  • trvalá invalidita následkom úrazu alebo choroby
  • pracovná neschopnosť následkom úrazu alebo choroby
  • strata zamestnania
  • hospitalizácia
  • kritické choroby

Vyberáme z banky.sk