Poistenie pre študentov a aupair

Poistenie kryje ambulantné ošetrenie, pobyt v nemocnici, zubné ošetrenie, prevoz do vlasti a repatriáciu.

Max. vek: do 30 rokov
Dĺžka trvania: 365 dní nepretržite
Územná platnosť: Európa alebo svet

Vyberáme z banky.sk