Poistenie pre deti Moja Farbička

Poistenie pre deti Moja Farbička je investičné poistenie a teda je to kombinácia životného poistenia s investovaním do fondov.

Na jednej poistnej zmluve sa spolu s dieťaťom môže poistiť aj dospelá osoba – rodič, starý rodič alebo ktokoľvek iný - aby dieťa bolo zabezpečené a chránené v každej situácii. Program poistenia Moja Farbička zabezpečí oporu vášmu dieťaťu v prípade invalidity či straty rodiča. V prípade invalidity osoby, ktorá je poistená spolu s dieťaťom, alebo jej úmrtia, dochádza k oslobodeniu od platenia poistného. Navyše vášmu dieťaťu môže byť vyplácaný ročný dôchodok až do dovŕšenia 25 rokov.
 

Do poistenia Moja farbička si môžete navoliť tieto poistenia:

 • Trvalé následky úrazu (s progresiou/bez progresie)
 • Denné odškodné počas liečenia úrazu
 • Denné odškodné počas pobytu v nemocnici v dôsledku úrazu
 • Poistenie kritických chorôb
 • Zodpovednosť za škodu
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu
 • Poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici z dôvodu choroby dieťaťa
 • Doktor+
 • Poistenie chirurgického zákroku dieťaťa
 • Služba Asistent
 • Poistenie Baby karta

Fondy

V rámci programu Moja Farbička si môžete vybrať fondy podľa svojho želania, alebo si vyberiete už predvolenú stratégiu investovania:
- konzervatívnu
- vyváženú
- rastovú

Vyberáme z banky.sk