Poistenie PN je drahé a navyše limitované

Ak ste zamestnanec, chorobu vám preplatí čiastočne zamestnávateľ a sociálna poisťovňa. Ako je to pri živnostníkoch? 


Živnostník alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) môžu, ale nemusia platiť nemocenské poistenie v sociálnej poisťovni alebo si PNku zabezpečiť cez súkromné poistenie.

Sociálna poisťovňa vám veľa za chorobu nezaplatí. Ak si platíte odvody z minimálneho vymeriavacieho základu (pre rok 2014 to je 402,50 eur) tak vám prispeje 25% za prvé tri dni a 55% z tejto sumy ďalšie dni, prepočítané na dennú dávku. Pri týždňovej maródke tak dostaneme niečo viac ako 3 eurá za prvé 3 dni a niečo nad 7 eur za ďalšie 4 dni. Takže žiadna veľká suma, ktorá by vám vykryla výpadok príjmu.

ZADAJTE OTÁZKU DO PORADNE

Komerčné poisťovne zvyčajne neponúkajú poistenie PN ako samostatný produkt.

"Je súčasťou poistných programov, ktoré ponúkame v rámci poistenia osôb, aby mal vo svojom poistení klient poistené všetky riziká. Okrem toho, ponúkame aj poistenie pri dlhodobej PN," vysvetľuje Artur Šturmankin, hovorca Allianz- Slovenskej poisťovne.

Podobne je to aj v poisťovni Generali, kde si môžete poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti uzatvoriť ako živnostník alebo SZČO ako doplnkové riziko v rámci investičného, kapitálového alebo úrazového životného poistenia.

"Tento typ doplnkového poistenia nemáme v portfóliu ako samostatne predávaný produkt," dodáva Lucia Makayová, hovorkyňa poisťovne Generali.

Lista Odporucame

Pozor na limity plnenia a čakacie doby


Aj keď máte uzatvorené poistenie PN v súkromnej poisťovni, nemusíte pri krátkej chorobe dostať nič. Poisťovne si totiž uplatňujú čakacie doby a nevyplácaju poistku od prvého dňa PN-ky.

V Allianz- Slovenskej poisťovni si môžete vybrať z dvoch variantov s poistným plnením vyplateným počnúc

a) 15. dňom pracovnej neschopnosti 
b) 29. deň pracovnej neschopnosti. 

V Generali sú možnosti až štyri varianty počnúc 15., 22., 29. alebo 43. dňom PN.

Navyše poisťovne majú aj čakacie doby. V Allianz- Slovenskej poisťovni je jej dĺžka stanovená na 2 mesiace. To znamená, že ak ochoriete do 2 mesiacov od uzatvorenia poistky, plnenie nedostanete. Pri pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu sa čakacia doba neuplatňuje. 

V Generali je čakacia doba pre toto poistenie je 3 mesiace a v prípade niektorých vybraných ochorení  sa uplatňuje dvojročná čakacia doba.

Limitovaná je aj doba poskytovania poistného plnenia. V Allianz- Slovenskej poisťovni je to 500 kalendárnych dní pre každú poistnú udalosť. 

Od čoho závisi výška poistného


Cena poistky závisí od poistenej doby, od výšky poistného, ktoré ste ochotní platiť za toto poistenie, ďalej od vášho veku a zamestnania.

V Allianz- Slovenskej poisťovni je minimálny vstupný vek je 18 rokov, maximálny vstupný vek je 55 rokov. Limity na poistnú sumu – minimálna výška dennej dávky je 5 eur, maximálna výška dennej dávky je 100 eur. 

Pri SZČO sa maximálna denná dávka sa určí tak, že za čistý príjem sa berie:

a) 25% z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 

b) príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie znížený o daňovo uznateľné náklady, daň z príjmu, poistné zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia a príspevky do Fondu zamestnanosti. 

V Generali si môžete dojednať poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti na poistnú sumu od 5  do 70 eur, pričom maximálna výška dennej dávky závisí od vášho čistého príjmu poisteného.

Zisťovali sme aj, koľko by stálo 40 ročného zamestnanca/živnostníka poistenie PN pri príjme 1000 eur mesačne s dennou dávkou 10 eur. 

V Allianz by bola orientačná cena pre zamestnanca za poistenie 16,80 eur mesačne na 10 rokov. Poistná suma je 10 eur na deň, plnenie už od 15. dňa trvania PN a 7,80 eur mesačne pri plnení od 29. dňa trvania PN. 

V Generali by zamestnanec s výplatou plnenia od 29. dňa na poistnú dobu 10 rokov a s poistnou sumou 10 eur, mesačne zaplatil poistné 6,83 eur.

Živnostník/SZČO s rovnakým variantom výplaty, vstupným vekom, poistnou dobou a výškou dennej dávky, zaplatí za toto poistenie 13,57 eur mesačne. 

Vyberáme z poistovne.sk

business-sales-meeting

Čo poisťovne považujú za poistný podvod?

Napriek tomu, že za poistný podvod môže hroziť aj väzenie, každý rok sa pokúša oklamať poisťovňu tisíce ľudí. Čo všetko považuje poisťovňa za poistný podvod?
23.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Čo poisťovne považujú za poistný podvod?
view-of-a-tidy-living-room-with-a-grey-sectional

Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie

Pozrite si, čo treba robiť ak vás vytopí sused a z ktorej poistky si treba žiadať odškodnenie od poisťovne. Pri náhrade škody z poistenia domácnosti/nehnuteľnosti a pri náhrade škody z poistneia zodpovednosti za škodu poisťovne totiž vyčíslia rôzne sumy.
21.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie
bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Vyberáme z banky.sk