Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti VIVA

Na výber máte z 3 balíkov BRONZ, SILVER, GOLD:
colonade-nehnutelnost


Spolu s poistením bytu či rodinného domu vám nahradia aj:
  • stratu nájomného v prípade, ak ste byt alebo rodinný dom prenajímali a po poistnej udalosti je budova neobývateľná a vy tak prídete o nájomcu a nájomné,
  • náklady na uniknutú vodu, keď pri poistnej udalosti voda unikne zo svojich rozvodov a váš dodávateľ vám dá takúto škodu nahradiť,
  • náklady na opravu náhrobného pomníka, ak ste nájomcom hrobového miesta dôjde napr. ku poškodeniu vandalom, živelnou udalosťou či krádeži časti náhrobného pomníka,
Poistenie môžete uzavrieť online alebo cez sprostredkovateľa.

Vyberáme z banky.sk