Poistenie majetku: Viete, na aké riziká sa vzťahuje?

Pri uzatváraní poistenia vášho majetku by ste si mali dôkladne preštudovať riziká, ktoré vami vybrané poistenie kryje. V prípade poistnej udalosti v budúcnosti potom nezostanete nemilo prekvapený.

Pri poistení vášho majetku by ste si mali uvedomiť, na aké riziká sa vzťahuje poistenie. Potvrdil nám to aj manažér komunikácie a hovorca Generali Poisťovne Milan Janásik v našej poradni: „Klient by mal vedieť, proti akým rizikám je krytý. Keď je napríklad v oblasti, kde mu hrozí riziko povodne a záplavy, mal by mať riziko poistené.“
Svoj majetok si môžete poistiť prostredníctvom dvoch základných typov poistenia, a to poistenia nehnuteľnosti a poistenia domácnosti.

ZADAJTE OTÁZKU 

DO PORADNE O POISTENÍ BÝVANIADôkladne si vyberajte riziká


Poistenie nehnuteľnosti sa vo všeobecnosti vzťahuje na nehnuteľné veci ako rodinný dom, byt, nebytový priestor či rekreačnú budovu. Poistenie môžete v tomto prípade uzatvoriť tak, aby chránilo váš majetok pred:

 • vlámaním
 • vandalizmom
 • požiarom
 • výbuchom
 • úderom blesku
 • víchricou
 • pádom stromu
 • záplavami a povodňami
 • nárazom vozidla

Mali by ste si však uvedomiť, že rozsah poistného krytia pri poistení nehnuteľnosti vždy závisí od konkrétnej poisťovne a jej poistného portfólia.


Nebojte sa pripoistiť

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenia bytu, rodinného domu, alebo povedzme chaty. Slúžia na prevádzku domácnosti, uspokojovanie potrieb poisteného alebo príslušníkov jeho domácnosti.

Základný balík poistenia domácnosti väčšiny poisťovní najčastejšie kryje majetok pred rizikom:

 • Požiaru
 • Výbuchu
 • Blesku
 • Víchrice a krupobitia
 • Zosuvu pôdy, zrútenia skál a zemín
 • Zosuvu lavíny
 • Zemetrasenia
 • Námraz a snehu
 • Povodne a záplav
 • Zadymenia
 • Zrútenia lietadla alebo jeho častí
 • Nadzvukovej vlny
 • Pádu stromov, stožiarov alebo iných predmetov
 • Atmosférických zrážok
 • Vody z vodovodného potrubia
 • Nárazu vozidla
 • Odcudzenia (krádež, lúpež)
 • Vandalizmu

Samozrejme, poisťovne poskytujú aj viaceré možnosti pripoistenia, pri ktorom získa klient nadštandardné krytie. Poistenie domácnosti môže v takom prípade kryť aj riziko rozbitia skla, pokazenia automatickej práčky alebo skratu motora v domácich spotrebičoch.
 

Na záver

Pri výbere toho správneho poistenia si teda v prvom rade preštudujte, proti akým rizikám vás vami vybrané poistenie chráni a za akých podmienok, a naopak, čo už poisťovňa nekryje.
Taktiež venujte pozornosť vyčísleniu výšky poistnej sumy, aby sa vám nestalo, že jej výška nezodpovedá skutočnej hodnote vášho majetku.

Vyberáme z poistovne.sk

female-executive-looks-out-modern-office-window

Poistenie pohľadávok: Pribúdajú krádeže identity firiem

Postcovidová doba prináša vo svete opäť rastúci trend vo firemných podvodoch s ukradnotou identitou. Vysvetlíme vám, ako tento podvodný model funguje a či vám pomôže poistenie.
23.03.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie pohľadávok: Pribúdajú krádeže identity firiem
hands-typing-on-laptop

Za každým úspešným podnikateľom stojí spoľahlivý účtovník

Hľadáte profesionálnu a spoľahlivú firmu na vedenie účtovníctva? Máte záujem o outsourcing ekonomických aktivít? Alebo ste nováčikom v oblasti podnikania a potrebujete pomoc nie len v oblasti účtovníctva, ale aj daní?
22.03.2023
Čítať viac o Za každým úspešným podnikateľom stojí spoľahlivý účtovník
fireplace-close-up-flames

Budovy na Slovensku sú vo väčšine prípadov nedostatočne poistené

Požiar, ktorý v historickom centre Banskej Štiavnice zničil až sedem budov, poukázal na zásadný problém. A to, že máme veľa nehnuteľností, vrátane kultúrnych pamiatok, podpoistených.
21.03.2023
Čítať viac o Budovy na Slovensku sú vo väčšine prípadov nedostatočne poistené

Vyberáme z banky.sk