Poistenie majetku: Viete, na aké riziká sa vzťahuje?

Pri uzatváraní poistenia vášho majetku by ste si mali dôkladne preštudovať riziká, ktoré vami vybrané poistenie kryje. V prípade poistnej udalosti v budúcnosti potom nezostanete nemilo prekvapený.

Pri poistení vášho majetku by ste si mali uvedomiť, na aké riziká sa vzťahuje poistenie. Potvrdil nám to aj manažér komunikácie a hovorca Generali Poisťovne Milan Janásik v našej poradni: „Klient by mal vedieť, proti akým rizikám je krytý. Keď je napríklad v oblasti, kde mu hrozí riziko povodne a záplavy, mal by mať riziko poistené.“
Svoj majetok si môžete poistiť prostredníctvom dvoch základných typov poistenia, a to poistenia nehnuteľnosti a poistenia domácnosti.

ZADAJTE OTÁZKU 

DO PORADNE O POISTENÍ BÝVANIADôkladne si vyberajte riziká


Poistenie nehnuteľnosti sa vo všeobecnosti vzťahuje na nehnuteľné veci ako rodinný dom, byt, nebytový priestor či rekreačnú budovu. Poistenie môžete v tomto prípade uzatvoriť tak, aby chránilo váš majetok pred:

 • vlámaním
 • vandalizmom
 • požiarom
 • výbuchom
 • úderom blesku
 • víchricou
 • pádom stromu
 • záplavami a povodňami
 • nárazom vozidla

Mali by ste si však uvedomiť, že rozsah poistného krytia pri poistení nehnuteľnosti vždy závisí od konkrétnej poisťovne a jej poistného portfólia.


Nebojte sa pripoistiť

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenia bytu, rodinného domu, alebo povedzme chaty. Slúžia na prevádzku domácnosti, uspokojovanie potrieb poisteného alebo príslušníkov jeho domácnosti.

Základný balík poistenia domácnosti väčšiny poisťovní najčastejšie kryje majetok pred rizikom:

 • Požiaru
 • Výbuchu
 • Blesku
 • Víchrice a krupobitia
 • Zosuvu pôdy, zrútenia skál a zemín
 • Zosuvu lavíny
 • Zemetrasenia
 • Námraz a snehu
 • Povodne a záplav
 • Zadymenia
 • Zrútenia lietadla alebo jeho častí
 • Nadzvukovej vlny
 • Pádu stromov, stožiarov alebo iných predmetov
 • Atmosférických zrážok
 • Vody z vodovodného potrubia
 • Nárazu vozidla
 • Odcudzenia (krádež, lúpež)
 • Vandalizmu

Samozrejme, poisťovne poskytujú aj viaceré možnosti pripoistenia, pri ktorom získa klient nadštandardné krytie. Poistenie domácnosti môže v takom prípade kryť aj riziko rozbitia skla, pokazenia automatickej práčky alebo skratu motora v domácich spotrebičoch.
 

Na záver

Pri výbere toho správneho poistenia si teda v prvom rade preštudujte, proti akým rizikám vás vami vybrané poistenie chráni a za akých podmienok, a naopak, čo už poisťovňa nekryje.
Taktiež venujte pozornosť vyčísleniu výšky poistnej sumy, aby sa vám nestalo, že jej výška nezodpovedá skutočnej hodnote vášho majetku.

Vyberáme z poistovne.sk

long-tree-trunks-stab-the-sky

Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Milióny ušetrených dokumentov a obálok klientov Allianz zachránilo 2 hektárový les. Takmer polovica klientov komunikuje s Allianzom elektronicky, pri nových klientoch je to 100 %. Efektívnym nástrojom online komunikácie je portál Môj Allianz.
25.11.2021
Čítať viac o Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?

Rozhryzené káble a hadičky vedia úplne znefunkčniť vozidlo. Pozreli sme sa, či opravu auta vám preplatí poisťovňa, alebo si ju budete musieť uhradiť z vlastného vrecka.
25.11.2021 | redakcia
Čítať viac o Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?
Doktor a peniaze-005

Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí

V porovnaní s minulým rokom ide o viac než 500-percentný nárast neakceptovaných prihlášok, ktoré zahŕňajú duplicitné aj späť-vzaté prihlášky.
22.11.2021
Čítať viac o Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí

Vyberáme z banky.sk