Poistenie domácnosti – ProDomo

Vrámci poistenia domácnosti ProDomo máte poistené veci a zariadenie, napríklad nábytok, elektrospotrebiče, oblečenie, šperky, ceniny či bicykel v pivnici. Poistenie zahrňa riziká napríklad prírodnu katastrofu, odcudzenie zaariadenia, poškodenie vybavenia domácnosti vandalmi. Rovnako chráni cudzí majetok pred vami spôsobenou škodou.

Poistenie sa vzťahuje na veci, ktoré máte v domácnosti alebo vo vnútorných uzamykateľných priestoroch patriacich k bytu na uvedenej adrese (napríklad pivnica, povala), vo vnútorných priestoroch vedľajšej budovy alebo garáže nachádzajúcej sa na adrese poistenej domácnosti či v spoločných uzamykateľných priestoroch bytového domu (napríklad kočikáreň). Pripoistením je možné si zabezpečiť úhradu škôd vzniknutých na adrese prechodného bydliska (napríklad internát, ubytovňa, podnájom).

Balíky

Na výber máte 2 balíky Optimum a Excelent, ktoré si môžete prispôsobiť vašim potrebám (navýšiť limity poistného krytia).
kpas-domacnost

Poistenie môžete uzavrieť osobne v pobočke poisťovne.

Vyberáme z banky.sk