Poistenie denného odškodnenia pri hospitalizácii následkom úrazu

Hlavným významom poistnej ochrany je zabezpečenie poskytnutia finančnej náhrady následkom úrazu.

Poisťovňa vám vyplatí denné odškodné, ak ste boli hospitalizovaný následkom úrazu a následne aj pri domácom doliečení. Pomôže vám to pokryť výdavky spojené s hospitalizáciou, ako aj stratou príjmu.
  • Na výber máte dva variatny, ktoré sa líšia výškou poistného krytia.
  • Poistiť môžete seba, ale aj svoju rodinu.
  • Poistné plnenie už od 1. dňa hospitalizácie
  • Poistenie končí až dovŕšením 75. roku života

Vyberáme z banky.sk