Poistenie bývania - ako sa zorientovať v ponukách poisťovní

Poistenie bývania v oboch jeho formách - ako poistenia nehnuteľnosti, tak aj poistenia domácnosti - ponúka na Slovensku 11 poisťovní. V čom sa ich ponuky líšia a v čom sú rovnaké? Na čo sa zamerať a pýtať, keď si chceme poistiť bývanie?


Aj keď poisťovne ponúkajú poistenie obydlia proti viac-menej rovnakému zoznamu rizík, každá vás poistí za trochu iných podmienok a za trochu inú sumu. Niektorá ponúka jeden druh poistenia bývania – a máte v ňom rovno poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti, iná vám pre každé z nich ponúkne tri úrovne poistenia podľa zahrnutých rizík. Niektoré vám dajú vernostné zľavy, iné zahrnú asistenčné služby. U niektorých pri poistnej udalosti zaplatíte spoluúčasť, inde vám náklady preplatia v plnej výške. Pozrime sa teda, čo sme zistili pri zbežnom študovaní internetových stránok poisťovní

Zadajte otázku do poradne o poistení bývania


Ako poisťovne stanovujú výšku poistnej sumy a poistného

Poistná suma je čiastka, do výšky ktorej poisťovňa poskytne poistnú náhradu – teda koľko peňazí maximálne vám v prípade poistnej udalosti zaplatí. Ak máte v zmluve uvedenú poistnú sumu povedzme 2.000 € a váš byt následkom prasknutého vodovodného potrubia potrebujete zrekonštruovať za 2.500 €, 500 € zaplatíte z vlastného vrecka.

Každá poisťovňa má svoje pravidlá výpočtov. Niektorá, ako napríklad Uniqa, stanovuje poistnú sumu na základe podlahovej plochy a vďaka interne stanoveným minimálnym limitom na m2 zabezpečí, aby vaše obydlie nebolo podpoistené. Komunálna poisťovňa akceptuje rozhodnutie klienta o spôsobe počítania poistnej sumy. Buď na základe znaleckého posudku (cena zaň sa však môže vyšplhať aj na 100 €), alebo na základe zastavanej plochy (výhodné pre menšie byty), alebo podľa počtu izieb (výhodné naopak pre väčšie obydlia). Výšku poistného tiež ovplyvňuje lokalita, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Regionálne rozdiely do výšky poistného premieta tiež Union – naopak v poisťovni Wustenrot geografická poloha nehnuteľnosti nerozhoduje.
Kooperatíva stanovuje poistnú sumu a poistné na základe rozlohy bytu a úrovne jeho vybavenia. Pre zjednodušenie ponúka klientom 3 úrovne a pre každú úroveň ma stanovenú minimálnu hodnotu na m2. Pri nižšom štandarde vybavenia bytu vypočíta minimálnu poistnú sumu prenásobením rozlohy konštantou 132,78 EUR/m2, pri štandardnom vybavení sadzbou 199,16 EUR/m2 a pri vyššom štandarde sumou 265,55 EUR/m2. Klient si však môže poistnú sumu zvýšiť podľa vlastného uváženia – vyššia poistná suma však logicky znamená aj vyššie poistné.

Indexácia a náhrada skutočne vzniknutej škody

Pri uzatváraní poistky na bývanie vám poisťovací agent môže navrhnúť indexáciu poistnej sumy a teda aj poistného. Odmietnuť či prijať? Indexácia vyplýva z rastu cien stavebných prác a stavebných materiálov za predchádzajúci rok. Ak indexáciu odmietnete, vystavujete sa riziku podpoistenia, ktoré vzniká vtedy, ak je poistná suma nižšia ako skutočná hodnota nehnuteľnosti či majetku. Indexácia je preto dobrá na to, aby bola poistná cena upravená tak, že v prípade poistnej udalosti vám poisťovňa nahradí vaše skutočné náklady a nie iba časť z nich.

lista Neprehliadnite

Čo všetko je v cene?

Okrem poistených rizík ponúkajú viaceré poisťovne asistenčné služby v cene poistného. Tie zahŕňajú napríklad pomoc a preplatenie nákladov pri zabuchnutých vchodových dverách, pošlú vám plynára či inštalatéra v stave núdze, alebo vám v prípade neobývateľnej domácnosti po poistnej udalosti poskytnú na určité obdobie náhradné ubytovanie.

Zaujímavou súčasťou poistky môže byť tiež poistenie zodpovednosti za škodu. Tu poisťovne rozlišujú dva druhy – zodpovednosť za škodu z držby nehnuteľnosti a zodpovednosť za škodu z občianskeho života. Prvé z nich zahŕňa napríklad pád škridly zo strechy vášho domu na auto pri ňom stojace či na okoloidúceho chodca, druhé kryje škody, ktoré spôsobíte vy, vaši najbližší či vaši domáci miláčikovia  na veciach, majetku alebo na zdraví iných. Ak teda vaše dieťa narazí bicyklom do susedovho auta, alebo váš pes rozkúše susedkine nové čižmy, ktoré si zabudla pred dverami, vaša poisťovňa škody nahradí.

A dajú mi nejakú zľavu?

Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pri uzatvorení viacerých poistných zmlúv.
Komunálna poisťovňa vám dá zľavu 10%, ak naraz uzatvoríte poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti a zľavia ďalšie 3%, ak sa rozhodnete zaplatiť poistné na rok dopredu. Union vám dá zľavu 5%, ak ste už klientom poisťovne a ďalších 5% ak uzatvoríte obe poistenia bývania naraz. Zľavy pre „multiklienta“ ponúka aj Uniqa.
Iné poisťovne ponúkajú pri uzavretí poistenia vstupné zľavy – napríklad Allianz 20%, či  Wustenrot 25%.
Generali zas ponúka zľavu za počet pripoistení až do výšky 20%, a tiež 1 zo 4 rizík podľa vlastného výberu zadarmo. Ďalej táto poisťovňa ponúka pomerne unikátne majetkové poistenie pre mladých od 18 do 35 rokov so zľavou 55%.

A ako si teda vybrať z množstva poisťovní a poistiek „tú správnu“?

Stanovte si poistnú sumu – či už sami alebo s pomocou poisťovne.  Spíšte si zoznam rizík, ktoré chcete mať bezpodmienečne poistené a tiež zoznam ďalších atribútov, ktoré chcete, aby vaša poistka spĺňala – napríklad asistenčné služby, indexáciu, či maximálnu výšku spoluúčasti. Prepošlite svoje podmienky do 2-3 rôznych poisťovní, nechajte si od nich pripraviť ponuky a z nich si už ľahko vyberiete tú, ktorá vaše potreby zohľadní najviac.

Vyberáme z poistovne.sk

bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli
Doktor a peniaze-001

Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?

Dieťa v škole utrpelo úraz a privolaný záchranár ho nechcel ošetriť, lebo malo len kópiu preukazu poistenca. Je tento postup správny? Čo ak pri sebe vôbec nemáte kartičku poistenca?
16.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?
31403_obr

Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali zmenám v dôchodkovom poistení, druhému dôchodkovému pilieru, zmenám v ePN, v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení; dnes pokračujeme zmenami pri výbere a platení poistného.
15.02.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

Vyberáme z banky.sk