Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Ako môžem zmeniť zdravotnú poisťovňu? Treba sa zo starej poisťovne odhlásiť?

Odpoveď:
O zmenu zdravotnej poisťovne môže požiadať každý a treba tak urobiť najneskôr do konca septembra. Po podaní prihlášky do zdravotnej poisťovne sa poistencom vami vybranej poisťovne stanete od nasledujúceho kalendárneho roka. Ak si podáte prihlášku do Union zdravotnej poisťovne podáte v septembri 2018, našim poistencom sa stanete od 1. januára 2019. Osobitnou kategóriou je vznik nového poistenia. To nastáva napríklad pri narodení dieťaťa, alebo po návrate z cudziny, kde si môžete vybrať zahraničnú zdravotnú poisťovňu. V týchto prípadoch nie je potrebné čakať do nasledujúceho kalendárneho roka, ale poistencom sa stávate v podstate ihneď po spracovaní prihlášky. Ak sa budete chcieť poistiť v zahraničnej zdravotnej poisťovni, je potrebné sa odhlásiť z aktuálnej slovenskej zdravotnej poisťovne.

Pri vypĺňaní prihlášky vyplňte a poriadne si skontrolujte všetky potrebné údaje. V prípade, že by neboli všetky povinné údaje riadne vyplnené, prihláška nebude spĺňať podmienky platnosti a vaša nová poisťovňa vás nebude môcť poistiť.

Dôležitou povinnosťou je oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní od jej uskutočnenia. V opačnom prípade vám môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu až do výšky 331 eur.

Spôsob podania prihlášky sa môže u jednotlivých poisťovní jemne líšiť, potrebné informácie však určite nájdete na webstránke danej poisťovne. Ak by ste sa rozhodli prejsť do Union zdravotnej poisťovne, existuje viacero spôsobov, ako prihlášku podať. Stačí si len vybrať, ktorý vám najviac vyhovuje. Najjednoduchšia možnosť je online prihláška. Vyplníte ju jednoducho a rýchlo z pohodlia domova a sami si vyberiete, ako prihlášku chcete doručiť na podpis k vám. Prihlášku si môžete aj stiahnuť z našej webstránky a následne ju vytlačiť, vyplniť, podpísať a zaslať na centrálu Union zdravotnej poisťovne. Navštívte ktorékoľvek kontaktné miesto Union zdravotnej poisťovne a môžete vyplniť prihlášku tam. Alebo nám stačí zavolať na našu Zákaznícku linku a operátori s vami prihlášku vyplnia rýchlo a bezstarostne.
Odpovedal: Matej Neumann (11.09.2018)
Späť

Vyberáme z banky.sk