Téma: Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?
Otázka:

Dobrý deň, som v 2. pilieri od jeho založenia, ale posledné 3 roky môj plat klesol na minimálnu mzdu a vzhľadom na môj odbor určite mi nevzrastie. Chcem preto vystúpiť z 2. piliera. V letáku zo SP je uvedené "Ak vystúpite z 2. piliera nebudete poškodený, nič nestratíte, SP bude na vás hľadieť, ako keby ste v 2. pilieri nikdy neboli." Ďalej odporúča informácie na stránku, kde je presný vzorec krátenia dôchodku do roku 2012 na polovicu a od roku 2012 o 2/9. Ako to teda je ?? Ďakujem

Odpoveď:
Vaše rozhodnutie vystúpiť z 2. piliera by som dôkladne zvážil. Je pravda, že v tomto prípade sa pri výpočte Vášho dôchodku z 1. piliera bude na Vás hľadieť, ako keby ste v 2. pilieri nikdy neboli. Treba si však uvedomiť, že v prípade výstupu, všetky Vaše úspory, t.j. povinné príspevky vrátane ich zhodnotenia na osobnom dôchodkovom účte, dôchodková správcovská spoločnosť prevedie na účet Sociálnej poisťovne. Tieto prostriedky budú použité na výplatu dôchodkov z 1. piliera pre súčasných dôchodcov. Na Váš dôchodok sa budú v čase jeho poberania skladať v tom čase pracujúci ľudia, ktorých počet vzhľadom na demografický vývoj stále klesá. Spoliehať sa na dôchodok len z 1. piliera sa preto nemusí vyplatiť.

Ak by ste sa predsa len rozhodli v 2. pilieri zotrvať, môžete naďalej využívať výhody, ktoré 2. pilier ponúka, najmä osobné vlastníctvo časti povinných odvodov, možnosť dedenia v sporiacej fáze a vo fáze poberania dôchodku, rozloženie rizika medzi dva piliere - dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou a dôchodok vyplácaný z Vašich úspor na osobnom dôchodkovom účte, možnosť ovplyvniť výšku Vášho budúceho dôchodku rozložením úspor v dôchodkových fondoch, resp. platením dobrovoľných príspevkov, zhodnocovanie úspor. Za obdobie sporenia, v ktorom ste si prispievali súčasne do 1. aj 2. piliera, bude Váš starobný dôchodok z 1. piliera znížený v závislosti od prerozdelenia poistného medzi Sociálnu poisťovňu a dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Váš znížený dôchodok z 1. piliera za toto obdobie bude nahradený dôchodkom z 2. piliera.
Váš starobný dôchodok z 1. piliera sa za obdobie starobného dôchodkového sporenia:
  • pred 1. septembrom 2012 zníži o 1/2 (50,00%) pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia
  • od 1.9.2012 do 31.12.2016 zníži o 2/9 (22,22%) pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia
  • od 1.1.2017 do 31.12.2017 zníži o 17/72 (23,61%) pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia
  • od 1.1.2018 do 31.12.2018 zníži o 1/4 (25,00%) pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia
  • od 1.1.2019 do 31.12.2019 zníži o 19/72 (26,39%) pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia
  • od 1.1.2020 do 31.12.2020 zníži o 5/18 (27,78%) pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia
  • od 1.1.2021 do 31.12.2021 zníži o 7/24 (29,17%) pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia
  • od 1.1.2022 do 31.12.2022 zníži o 11/36 (30,56%) pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia
  • od 1.1.2023 do 31.12.2023 zníži o 23/72 (31,94%) pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia
  • po 31. decembri 2023 zníži o 1/3 (33,33%) pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia
Odpovedal: Vladimír Baláž (30.04.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk