Téma: Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?
Otázka:

Dobrý deň. Mám 50 rokov a v druhom pilieri nasporených 14.000 eur. Stal som sa v minulom roku čiastočne invalidným. Môj 60% dôchodok je 430 eur. Je predpoklad, že sa už nezamestnám.
O koľko mi bude znížený dôchodok z 1. piliera, keď po desiatich rokoch sporenia v 2. pilieri a 12 rokov pred odchodom do starobného dôchodku si už nebudem sporiť z dôvodu invalidity?
Podľa informácií na vašom portáli v odpovedi pána Baláža o pomernom krátení dôchodku zo Sociálnej poisťovne vidím dátumy a percentá krátenia, ale čo z toho pre mňa vyplýva? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:
Ako poberateľ invalidného dôchodku môžete pri dovŕšení dôchodkového veku požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa vypočíta sumu starobného dôchodku z 1. piliera, ktorá bude za obdobie sporenia, v ktorom ste si prispievali súčasne do 1. aj 2. piliera (do roku 2014), znížená o príslušné percento v závislosti od prerozdelenia poistného medzi Sociálnu poisťovňu a dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Vypočítaná suma starobného dôchodku sa porovná so sumou vyplácaného invalidného dôchodku a vyplácať sa Vám bude ten dôchodok, ktorého suma je vyššia. Nárok na dôchodok v nižšej sume zanikne. Zároveň môžete požiadať o dôchodok a poberať dôchodok z 2. piliera.
Odpovedal: Vladimír Baláž (30.04.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk