Téma: Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?
Otázka:

Dobrý deň, mám 33 rokov, v II. pilieri som od roku 2006 (odpracovaných 6 rokov, potom materská). Môj hrubý príjem je v súčasnosti 780 euro, som ZŤP a som poberateľom čiastočného invalidného dôchodku. Vzhľadom na môj vyvíjajúci sa zdravotný stav je viac ako isté, že nebudem môcť pracovať až do dovŕšenia dôchodkového veku. Odporúčate mi zotrvať v II. pilieri? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:
Pri skutočnostiach, ktoré uvádzate, odporúčam zostať v 2. pilieri. Neprídete tak o prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte a nestratíte ďalšie výhody, ktoré Vám sporenie v 2. pilieri ponúka (osobné vlastníctvo časti povinných odvodov, možnosť dedenia v sporiacej fáze a vo fáze poberania dôchodku, rozloženie rizika medzi dva piliere - dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou a dôchodok vyplácaný z Vašich úspor na osobnom dôchodkovom účte, možnosť ovplyvniť výšku Vášho budúceho dôchodku vhodným rozložením úspor v dôchodkových fondoch, resp. platením dobrovoľných príspevkov, zhodnocovanie úspor). V prípade výstupu z 2. piliera by všetky Vaše úspory vrátane zhodnotenia na osobnom dôchodkovom účte zodpovedajúce povinným príspevkom, dôchodková správcovská spoločnosť previedla na účet Sociálnej poisťovne, pričom tieto by boli použité na výplatu dôchodkov z I. piliera pre súčasných dôchodcov.
Odpovedal: Vladimír Baláž (23.04.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk